Forum Pracowników Oświaty: "Samorządowe finansowanie oświaty, z uwzględnieniem narzędzi prawnych pomocnych w optymalizowaniu szkolno-przedszkolnych wydatków"

Program

Wpływ JST na funkcjonowanie lokalnej oświaty:
• Wynagrodzenia nauczycieli 2020- planowanie finansowania przez samorządy. Omówienie ścieżki postępowania i przyjęcia praktycznych rozwiązań optymalizujących wydatki.
• Aneksy do arkuszy organizacyjnych- co zawierają, jak czytać i weryfikować pod kątem planowanych wydatków? 
• Budżet na 2020 r.- wydatki bieżące a subwencja oświatowa.
• Wydatki na kształcenie specjalne w 2020 r.- prawidłowe realizowanie i rozliczanie za rok 2019, zgodnie z art. 8 i 35 ustawy o finansowaniu zadań.
• Planowanie wydatków na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Gdzie są granice w organizowaniu i finansowaniu?
• Dotacje podmiotowe dla jednostek niesamorządowych – co tu nowego? Omówienie w zakresie najważniejszych zmian w dotowaniu i kontroli. 
Dyskusja, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Ceniony wykładowca, zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Dotychczas przeszkoliła ponad 18.000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka wielu tekstów dla wydawnictw branżowych i prasy, w tym „Dziennika Gazety Prawnej”, „Wspólnoty”, „Pracownik Samorządowy” , prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk (PAN), Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL w całym kraju, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, niezależny ekspert współpracujący z SKO, RIO. Prowadzi webinaria, a także trener wielu innych instytucji i firm szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line