Forum Oświaty: Odpowiedzialność gminy (powiatu) za bezpieczeństwo i organizację zajęć w prowadzonych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Miejsce
Internet
Termin
29 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
180/249 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy z zakresu dostosowania szkół/przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek oświatowych do organizacji roku szkolnego w trzech formach kształcenia: stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
• Omówienie roli organu prowadzącego w procedurze zawieszenia zajęć oraz w organizacji kształcenia na odległość.
• Przedstawienie obowiązków organu prowadzącego, dyrektorów placówek w strefach żółtych i czerwonych zgodnie z zaleceniami GIS.
• Przygotowanie do monitorowania i kontroli warunków realizacji zadań oświatowych przez jst.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna ograniczenia funkcjonowania oraz szczególnych rozwiązań wprowadzanych w jednostkach systemu oświaty w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.
2. Rola organu prowadzącego w procedurze zawieszenia zajęć na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
3. Wspomaganie szkół przez organ prowadzący w organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Rozszerzenie od 1 września br. zadań dyrektora jednostki oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
5. Aktualne wytyczne MEN, GIS i MZ dla przedszkoli, szkół i placówek, z uwzględnieniem adresatów tych wytycznych: uczniów, rodziców, nauczycieli, personelu szkoły, osób z zewnątrz.
6. Dodatkowe zalecenia GIS dla dyrektorów szkół i placówek w strefie żółtej i czerwonej.
7. Monitorowanie przez organ prowadzący realizacji przez szkoły, przedszkola, placówki w/w wytycznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 października 2020 r. w godz. 10.00- 14.00 w formie online. O szczegółach szkolenia poinformujemy Państwa odrębnym mailem na trzy dni przed jego rozpoczęciem.
Koszt udziału 180 zł netto od osoby (1 składka z Forum) – Członkowie Forum.
Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 269,00 zł netto.
Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do 19 października 2020 r.
e-mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl lub faxem na numer: 22 351 93 10
Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.

Zadaj pytanie on-line