Forum Dyrektorów Jednostek Oświatowych: „Zdalne zebranie rady pedagogicznej"

Ze spotkania dowiesz się:

Jak zorganizować radę pedagogiczną online, radę pedagogiczną w trybie obiegowym, jak przygotować materiały, jak sporządzić protokół i inna dokumentację, jak przygotować członków rady pedagogicznej do udziału w zdalnej radzie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne zdalnych posiedzeń rad pedagogicznych.
2. Czy potrzebny jest regulamin (zdalnej) rady pedagogicznej?
3. Od wideokonferencji do trybu obiegowego – jak wybrać optymalną formę przeprowadzenia zdalnego posiedzenia rady pedagogicznej.
4. Przygotowanie zdalnego zebrania rady pedagogicznej.
5. Przygotowanie materiałów na zdalne posiedzenie rady pedagogicznej.
6. Dokumentowanie zdalnego zebrania rady pedagogicznej.
7. Dobra osobiste i tajemnice – jak zachować te standardy podczas zdalnego zebrania rady pedagogicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Prowadzący 1: Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 uczestników. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018).

Prowadzący 2: Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert”, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

zwiń
rozwiń