Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za rok 2021 r. według obowiązujących przepisów

Miejsce
Internet
Termin
31 stycznia 2022
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
349 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych. Podczas analizy zagadnienia i dyskusji omówimy zasady prawidłowego wykazywania danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jst na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:
1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania budżetowego, a kiedy w zakresie sprawozdań z operacji finansowych.
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:
1. Forma przekazywania sprawozdań:
- kiedy dokument elektroniczny,
- czy zawsze dokument elektroniczny i papierowy.
2. Przedstawienie najistotniejszych problemów, na które winien zwrócić uwagę skarbnik przy poszczególnych wzorach sprawozdań:
• Rb-27 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
- jak winny być zaprezentowane dane w zakresie m.in.: części oświatowej subwencji ogólnej; danych w paragrafie 001; dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.
- dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika – w którym sprawozdaniu winny być zaprezentowane.
- kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”.
• Rb-28 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
- prezentowanie danych w zakresie zaangażowania; czy też wydatków które nie wygasają z upływem roku.
- symbol 4990 w sprawozdaniu.
• Rb-27 ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:
- paragrafy prezentowanych dochodów w tym zakresie,
- prezentacje danych w kolumnach w których nie powinny wystąpić.
• Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:
- kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania.
• Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:
- kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego,
- udzielone pożyczki z budżetu, a prezentowane dane w sprawozdaniu.
• Rb-30S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych:
- prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu,
- prezentacja amortyzacji w sprawozdaniu.
• Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
• Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego:
- prezentacja danych w tym sprawozdaniu.
• Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.
III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:
1. Forma przekazywania sprawozdań:
- kiedy dokument elektroniczny,
- czy zawsze dokument elektroniczny czy może być papierowy.
2. Przedstawienie najistotniejszych problemów, na które winien zwrócić uwagę skarbnik przy poszczególnych wzorach sprawozdań:
• Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:
- zakup na raty, umowa nienazwana itp.,
- zmiany w zakresie pojęcia kredyty pożyczki,
- zobowiązania wymagalne i zmiany w tym zakresie,
- dane w części E sprawozdania Rb-Z.
• Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:
- prezentacja część oświatowej subwencji oraz udziałów w podatkach w sprawozdaniu za IV kwartał,
- zaliczki, nadpłaty, refundacje.
• Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa:
- czy w sprawozdaniu za IV kwartał mogą wystąpić dane w wierszu depozyty.
• Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych:
- sporządzanie sprawozdania- kiedy,
- prezentacja danych w zakresie części B3 i B4 sprawozdania.
3. Przedstawienie aktualnych zmian obowiązujących już w sprawozdaniach za IV kwartał i za rok 2021.
IV. Pytania Aktualne problemy wynikające z wykonywanego nadzoru i kontroli przez Regionalne Izby Obrachunkowe.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Roman
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 732 983 894
elzbieta.roman@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 26 stycznia 2022 r.

Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami.
Cena udziału: 349 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN