Szkolenia Zlecone

FRDL Centrum Mazowsze należy do liderów na rynku usług szkoleniowych i konsultingowych dla samorządu terytorialnego.

Naszym celem jest doskonalenie kwalifikacji kadr administracji publicznej oraz podnoszenie jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego między innymi poprzez prowadzenie szkoleń, seminariów oraz warsztatów tematycznych dedykowanych ich pracownikom.

FRDL Centrum Mazowsze zaprasza do zapoznania się i udziału w szkoleniach organizowanych w formule otwartej w siedzibie ośrodka, jak również w formule zamkniętej na Państwa zlecenie.

Szkolenia zamknięte
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych
Kontakt
Michał Wójcik
Dyrektor Ośrodka Regionalnego w Warszawie, Łodzi, Lublinie
tel . + 48 533 802 101
michal.wojcik@frdl.org.pl
Marcin Wielgus
Zastępca Dyrektora
tel . +48 604 078 421
marcin.wielgus@frdl.org.pl