FRDL Centrum Mazowsze posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla pracowników działów finansów Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami organizacyjnymi w tematach dot. zarządzania finansami samorządowymi, praktyczną realizacją zapisów ustawy o finansach publicznych, planowaniu budżetu jednostki, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, sprawozdawczości i wielu innych tematach. Polecamy szkolenia dot. podatków i opłat lokalnych, monitorowaniu i egzekucji zaległości podatkowych oraz problematyki podatku VAT.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Adres e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Podatki 2022. Nowy Ład i faktury ustrukturyzowane. Wybrane zagadnienia VAT i PIT

 • Omówienie problematyki dotyczącej podatków w 2022 roku w kontekście wejścia w życie przepisów Nowego Ładu.
 • Przedstawienie zagadnień związanych z tematyką faktur ustrukturyzowanych oraz zmian w ustalaniu składki zdrowotnej oraz PIT.
 • Wskazanie zmian w Kodeksie karnym skarbowym.
 • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli.Egzekucja podatków i opłat w 2022 roku

 • Omówimy, jak uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego wierzyciel ma obowiązek przesyłać tytuły wykonawcze do naczelnika urzędu skarbowego, ponadto przedstawimy wzór tytułu wykonawczego obowiązujący w Aplikacji e-TW.
 • Zweryfikujemy, jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sprawdza się w praktyce.
 • Na przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień.
 • Wskażemy, które zmiany sprawiają najwięcej kłopotów wierzycielom.


Środki trwałe oraz wartości niematerialnie i prawne w 2022 roku

 • Omówione kwestii związanych z szeroko rozumianą gospodarką składnikami majątkowymi jednostki, w tym zasadami wyceny, prowadzeniem ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz obowiązkiem znakowania środków trwałych.
 • Pogłębienie wiadomości z zakresu nabywania i powierzania składników majątkowych.
 • Poznanie zasad, o których należy pamiętać przy dokonywaniu remontów, konserwacji i ulepszenia składników aktywów jednostki, oraz metod ich umarzania i amortyzacji.Inwentaryzacja 2021/2022 r. i gospodarka majątkiem w jst i jednostkach podległych

• Uzyskanie wiedzy jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować?
• Wskazanie najczęstszych błędów popełnianych podczas inwentaryzacji. Poznanie konsekwencji za nieprawidłowości, powstałe w trakcie inwentaryzacji.
• Przedstawienie wybranych zagadnień w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

 


Zmiany oraz bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych w jst

• Zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami.
• Podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych i z zakresu operacji finansowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości wynikające m.in. z protokołów NIK i RIO.
• Poznanie specyficznych zasad dotyczących sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań.
• Zdobycie wiedzy kiedy, w jaki sposób i do jakich podmiotów należy przekazać sprawozdania po zmianach w tym zakresie.

 


System Besti@ jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Warsztaty praktyczne

Proponujemy Państwu udział w dwudniowych praktycznych warsztatach on-line, podczas których uczestnicy zapoznają się z możliwościami programu BeSTI@ w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych, wprowadzania zmian w budżecie oraz przygotowywania, analizowania i ewidencjonowania Wieloletnich Planów Finansowych.

 

 

 


Faktury i e-faktury oraz kasy rejestrujące z uwzględnieniem najnowszych zmian

Tematyka faktur i kas rejestrujących w jsfp budzi wciąż wiele problemów i wątpliwości, a służby podatkowe w jednostkach administracji publicznej nadal popełniają licznie błędy. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu z tego zakresu, podczas którego omówimy najczęściej występujące nieprawidłowości, wskażemy właściwe postępowanie oraz odpowiemy na zadawane pytania dotyczące faktur, e-faktur oraz kas rejestrujących.