Styczniowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

21 stycznia 2022 - 10.00 - 14.00

Otwarte formaty danych i ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

• Jakie są obowiązki dla JST w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz jakie są konsekwencje nowego brzmienia art. 63 K.p.a.?
• Celem sesji jest przedstawienie nowych obowiązków nałożonych na JST w związku z wejściem w życie Ustawy o otwartych formatach danych przedstawione zostaną zasady rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej oraz praktyczne aspekty nowego art. 63 § 1 K.p.a. wraz ze „wzorem pouczenia” o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

Prowadzący: adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011, Kierownik studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego na WPIA UWM w Olsztynie, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017); Inspektor ochrony danych osobowych, Autor licznych publikacji w tematyce: ochrony danych osobowych, K.p.a. i informacji publicznej; Trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń; Współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.

Lutowa sesja konsultacyjno-szkoleniowa:

15 lutego 2022 r. 10.00-14.00

Zmiany w udostępnianiu umów cywilno-prawnych w 2022 roku. Nowe obowiązki jednostek sektora finansów publicznych. Rejestr umów.

Od 8 grudnia 2021 r., obowiązuje nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która nakłada na jednostki nowe obowiązki w tym między innymi wprowadza rejestr umów oraz nasuwa kolejne problemy w praktycznym stosowaniu przepisów  zakresu dostępu do informacji publicznej. Najbliższą sesję Forum poświęcimy dyskusji na temat wdrożenia w jednostce obowiązków rejestru umów: przedstawimy nowe regulacje dotyczące rejestru umów, który ma obowiązywać od lipca 2022r, omówmy zasady dotycząc wprowadzania umów do rejestru. Dodatkowo wskażemy jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu oraz jak należy prawidłowo udostępniać lub przekazywać informacje jako otwarte dane.

Prowadzący spotkanie: specjalista z zakresu procedur administracyjnych, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec, praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie poniżej.