Najbliższe spotkanie Forum Przewodniczących Rad

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 
serdecznie zaprasza na sesje szkoleniową w ramach Forum Przewodniczących Rad 

„Jak uniknąć błędów mogących być podstawą stwierdzenia nieważności samorządowych aktów normatywnych – rola i zadania Przewodniczącego Rady”

26 sierpnia 2021 r. - 12:00 – 16:00 

Dobra jakość stanowionego prawa w jednostkach samorządu terytorialnego to podstawa ich prawidłowego funkcjonowania. Zgodność z obowiązującym ustawodawstwem i systemem prawnym jest wymogiem bezwzględnym. Na tym polu pojawiają się ciągle podobne błędy o charakterze legislacyjnym, które stają się powodem stwierdzania nieważności uchwał i zarządzeń. Celem spotkania jest pokazanie z perspektywy Przewodniczącego Rady, jako organu odpowiedzialnego za organizację prac organu uchwałodawczego, istoty tych błędów i sposobów ich uniknięcia. Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem organów nadzoru i sądów administracyjnych. Dzięki temu w bieżącej pracy będą mogli efektywniej kierować poprawnym procesem uchwałodawczym.
 
Prowadzący:
Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i dydaktyce związanej z legislacją. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu zasad tworzenia prawa i redagowania projektów aktów normatywnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie na sesję szkoleniową poniżej.

Kontakt
Piotr Kubiak
Specjalista ds. szkoleń
tel . +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl