Forum Przewodniczących Rad

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa w ramach Forum Przewodniczących Rad 

Optymalizacja finansowania oświaty w gminie

4 lutego 2022 r. - 10:00 – 14:00 

Wydatki na oświatę są jednymi z największych wydatków obciążających budżet każdej gminy, a otrzymana subwencja oświatowa najczęściej nie wystarcza na jej pokrycie. Podczas sesji uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób kalkulowana jest subwencja i jakie dane są uwzględniane do jej naliczenia. Prowadzący pokaże w jaki sposób można mieć wpływ na wysokość subwencji oświatowej. Podpowie też jak można zoptymalizować wydatki na oświatę wykorzystując dane jakimi dysponuje samorząd.

Prowadzący: 
Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie na sesję szkoleniową poniżej.

Kontakt
Piotr Kubiak
Specjalista ds. szkoleń
tel . +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl