Najbliższe spotkanie Forum Przewodniczących Rad

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 
serdecznie zaprasza na sesje szkoleniową w ramach Forum Przewodniczących Rad 

„Wotum zaufania i absolutorium jako odrębne instrumenty kontroli nad organem wykonawczym”

13 maja 2021 r. - 12:00 – 16:00 

W 2021 roku po raz trzeci organy wykonawcze są zobowiązane do przygotowania i przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządowej, zaś rady gmin i powiatów debatować będą nad nim z udziałem mieszkańców. Na spotkaniu Forum poddane analizie zostaną elementy procedury rady, w tym debaty oraz zasady podejmowania uchwały w sprawie wotum zaufania, jak również konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania z uwzględnieniem rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Również procedura absolutoryjna wywołuje pewne problemy natury prawnej i faktycznej, wobec czego zasadne wydaje się też jej omówienie w celu uniknięcia błędów oraz ingerencji Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Prowadzący:
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie na sesje szkoleniową poniżej.

Kontakt
Piotr Kubiak
Specjalista ds. szkoleń
tel . +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl