Forum Przewodniczących Rad

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa w ramach Forum Przewodniczących Rad 

Problematyka planowania przestrzennego w gminach. Warsztaty dla organów uchwałodawczych

8 października 2022 r. - 10:00 – 15:00 

Prowadzący omówi zagadnienia związane z uchwalaniem gminnych aktów planistycznych, ze szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi błędami aktów planistycznych oraz poznają konsekwencje z jakimi musi zmierzyć się gmina w przypadku nietrafionych decyzji planistycznych. Poruszona zostanie również problematyka postępującego zjawiska jakim jest suburbanizacja.
 
Prowadzący: Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie na sesję szkoleniową poniżej.

Kontakt
Piotr Kubiak
Specjalista ds. szkoleń
tel . +48 533 849 116
piotr.kubiak@frdl.org.pl