Projekt Statutu Forum znajduje się w załączniku poniżej: