Inauguracyjna sesja konsultacyjno-szkoleniowa:
"Dialog instytucji kultury z organizatorem"
24 lutego 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:00

Celem najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej będzie omówienie kwestii związanych z:
• uprawnieniami organizatora wobec instytucji kultury,
• współfinansowaniem imprezy razem z organizatorem,
• inspiracjami na działania kulturalne oraz źródła finansowania.

Podczas sesji poruszone zostaną kwestie związane z :

Uprawnieniami organizatora wobec instytucji kultury.
• Co regulować a czego nie regulować w statucie instytucji kultury?
• Kształtowanie struktury organizacyjnej instytucji kultury.
• Powoływanie i odwoływanie wicedyrektora(ów).
• Powoływanie i odwoływanie dyrektora.
• Uprawnienia organizatora w stosunku do instytucji kultury.
• Nadzór nad instytucją kultury.
• Wykonywanie niektórych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora.
• Zastępowanie dyrektora podczas nieobecności.
• Gospodarka finansowa instytucji kultury – kompetencje dyrektora.
• Przystąpienie instytucji kultury do wspólnej obsługi.

Współfinansowaniem imprezy razem z organizatorem.
• Aspekty księgowe związane z współorganizacją imprez.
• Czy organizację imprez wspólnie z organizatorem można potraktować jako działalność gospodarczą?
• Jaki dokument instytucja kultury powinna wystawić dla organizatora.
• Dotacje jako podstawowa forma finansowania instytucji kultury:
- dotacja podmiotowa i jej rozliczenie,
- dotacja celowa i jej rozliczenie,
- pożyczka od organizatora.
• Plan finansowy – dlaczego jest taki ważny i kiedy go korygować
• Polityka rachunkowości:
- czym trzeba pamiętać tworząc politykę rachunkowości,
- czy i kiedy zmieniać politykę rachunkowości.
• Czy i kiedy organizator może kontrolować instytucję kultury.

Inspiracjami na działania kulturalne. Skąd je czerpać oraz jak finansować.
• Od pomysłu do projektu. Dobre przykłady i dobre rady.
• Źródła finansowania projektów kulturalnych.
• Gdzie szukać informacji na temat konkursów.
• Jakie typy projektów mogą otrzymać dofinansowanie.
• Oczekiwania grantodawców.
• Czym należy pamiętać w trakcie opracowania wniosku, by nie mieć trudności z jego rozliczeniem.
• Co może podlegać współfinansowaniu i na jakich zasadach.


Ekspertami prowadzącymi spotkanie będą:
Trener 1 - od wielu lat pracuje w trzecim sektorze. Ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, roczny program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy oraz Szkołę Treningu Grupowego. Przez 10 lat związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” oraz Pracownią Duży Pokój. W latach 2012 – 2015 była członkinią Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m.st. Warszawy. W latach 2017-2018 w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych pracowała z warszawskimi komisjami dialogu społecznego.

Trener 2 - ekonomistka, pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

Trener 3 - ekspert w dziedzinie funkcjonowania instytucji kultury, autor książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”. Kieruje Ośrodkiem Postaw Twórczych we Wrocławiu. Redaguje serwis internetowy dla menedżerów kultury. Z wykształcenia jest socjologiem i specjalistą z zakresu zarządzania. Ponadto ukończył studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest absolwentem m. in. Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.