Pierwsze spotkanie inaugurujące działalność Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych pt. „Weryfikacja planów zapewnienia dostępności oraz raport o stanie dostępności” odbyło się 12 lutego 2021 r.

Drugie spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych nt.: „Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu” odbyło się 5 marca 2021 r.