Zapraszamy Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum pt. Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu, które zaplanowane jest na 5 marca 2021 r.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja poświęcona najbardziej problematycznym kwestiom z zakresu przegotowania i opracowania raportu o stanie dostępności, a samo spotkanie będzie prowadzone w oparciu o najczęściej zadawane, przez Państwa pytania w tym zakresie. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie opracowywanych raportów w swoich jednostkach z ekspertkami prowadzącymi spotkanie oraz członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych przy sporządzaniu raportu o stanie dostępności.
Spotkanie poprzedzone zostanie Walnym Zebraniem Członków Forum, którego przedmiotem będzie opracowanie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące i powołanie Władz Forum. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program spotkania:

10.00 – 11.15 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP – Walne zebranie członków Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.

  • Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące 
  • Wybór Zarządu Forum 

Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum 

11.15-11.30 Przerwa kawowa.

11.30 – 14.30 Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu:

  1. Kto jest zobligowany do złożenia raportu?
  2. Audyt a analiza dostępności.
  3. Jak przeprowadzić audyt dostępności - narzędzia i metody.
  4. Raport poaudytowy, zalecenia a plany działania.
  5. Dostęp alternatywny a raportowanie. Czy raportujemy gotowość czy faktyczne przypadki zapewniania dostępu alternatywnego? Przykłady dostępu alternatywnego. 
  6. Sankcje, kary za brak dostępności. 
  7. Monitoring stron internetowych a kontrole.

Prowadząca: Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Prowadząca: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!