Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
25 listopada 2022 r.

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie wrześniowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. 
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.40 – 13.30 Dostępność cyfrowa w życiu instytucji w praktyce.

Znajomość zasad dostępności cyfrowej jest niezbędna w celu prawidłowego realizowania przepisów o dostępności w instytucjach publicznych. Celem naszego spotkania będzie uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępności cyfrowej, przypomnienie czym jest dostępność cyfrowa, jakie są sposoby prawidłowego przygotowania dostępnych dokumentów.  Przejrzymy przykładowe strony jst pod względem sprawdzenia, czy spełniają wymogi dostępności cyfrowej.
Podczas analizowania poszczególnych zagadnień zwrócimy uwagę na najczęściej popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości oraz wskażemy, czym jest i jak zbudować politykę dostępności w jednostce. Podpowiemy, w jaki sposób unikać pułapek związanych z zapewnieniem dostępności.

Prowadzący spotkanie: specjalista ds. dostępności, Członek Rady Dostępności działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora i Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, poprzednio dyrektor biura Prezesa w Urzędzie Transportu Kolejowego, w którym pracował w latach 2012 – 2016. Od początku kariery zawodowej związany z tematyką ochrony praw konsumentów, w tym osób o szczególnych potrzebach na rynku telekomunikacyjnym i kolejowym. Członek zespołu tworzącego nowe kwalifikacje zawodowe odpowiedzialny za kwalifikacje. Laureat Listy 100 za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Autor Polityki Dostępności Prezesa UKE, odpowiedzialny za wdrożenie dostępności we wszystkich obszarach działalności urzędu (Klient, Komunikacja, Usługi, Kadry, Zarządzanie).  W UKE odpowiedzialny za realizację monitoringu wewnętrznego dostępności UKE. Przeprowadził wiele szkoleń, warsztatów z zakresu dostępności w instytucjach i organizacjach, w tym z tworzenia dostępnych dokumentów cyfrowych, redagowania dostępnej strony internetowej.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!
 

Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
16 grudnia 2022 r.

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie grudniowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. 
Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

09.40- – 13.30 Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności w jednostce. Wniosek o zapewnienie dostępności a skarga na brak dostępności.

  • W pierwszej części spotkania przypomnimy najważniejsze kwestie z zakresu monitoringu i przeprowadzania audytów dostępności. Podpowiemy, jak monitorować kwestie sprawozdawczości corocznej z realizacji planów działania oraz wskażemy, jak często przeprowadzać audyty i na co należy zwracać uwagę. 
  • W drugiej części skupimy uwagę na problematykę wniosków o zapewnienie dostępności w kontekście skarg na brak dostępności. Każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności w wymiarach architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym, opisanych w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności (UzD). Nasza ekspertka, podczas spotkania objaśni kwestie wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg na brak dostępności, podpowie jak należy postąpić w przypadku wniesienia skargi, co zrobić w przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu wniosku.

Prowadząca spotkanie: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Członek zespołu audytującego dostępność w jsfp. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA

09.40 – 11.50 Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności w jednostce.
1. Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności.
2. Zakres audytów/ monitoringu – omówienie szablonów audytowych.
3. Częstotliwość audytów.
4. Wpływ audytów na plany działania dotyczące poprawy dostępności.
5. Sprawozdawczość coroczna z realizacji planów działania.
6. Dostępne standardy dostępności a realizacja audytów.
11.50 – 12.00 Przerwa kawowa.
12.00 – 13.30 Wniosek o zapewnienie dostępności a skarga na brak dostępności.
1. Wniosek o zapewnienie dostępności:
• omówienie procedury na gruncie ustawy o zapewnieniu dostępności,
• omówienie procedury na gruncie ustawy o dostępności cyfrowej,
• Kodeks postępowania administracyjnego – w jakim zakresie go stosujemy?
2. Skargi na brak zapewnienia dostępności.
13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!