Statut jest przygotowywany i zatwierdzany przez Zarząd Forum Pracowników Kadr.
W załączniku znajduje się projekt Statutu.