Sesje szkoleniowe zrealizowane w ramach Forum Kadr w 2020 r.

28.02.2020 "Pracownicze Plany Kapitałowe"
13.05.2020 "Koronawirus a prawo pracy"
29.06.2020 "Prawo pracy w praktyce- przegląd najważniejszych zagadnień"
14.07.2020 "Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych w warunkach kryzysu epidemicznego"
28.08.2020 "Czas pracy w 2020 r. i jego kontrola w samorządzie"
17.09.2020 "Wdrożenie i koordynacja Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w praktyce"
22.10.2020 "Praktyczne aspekty prawa pracy dla pracodawcy samorządowego. Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach"
18.11.2020 "Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy w j.s.t. - regulaminy, porozumienia, procedury, instrukcje. Kryzys epidemiczny, a modyfikacja wewnętrznych regulacji."
2.12.2020 "Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w związku z wprowadzeniem stanu epidemii"
12.01.2021 „Zamiany w przepisach prawa pracy."