Najbliższe szkolenie w ramach Forum Pracowników Kadr na temat: Prawo pracy w praktyce - przegląd najważniejszych zagadnień

Termin szkolenia: 29 czerwca 2020 r.

Prowadzący: Radca prawny, wieloletni pracownik państwowej instytucji kontrolnej, praktyk zagadnień związanych z prawem pracy. Specjalista z zakresu czasu pracy, autorka publikacji o czasie pracy kierowców oraz uprawnieniach pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy, zarządzania w ochronie zdrowia i bhp, trener i szkoleniowiec prawa pracy (czas pracy w tym czas pracy kierowców, czas pracy w podmiotach leczniczych, wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, urlopy, fundusz świadczeń socjalnych, zatrudniania młodocianych, ochrona pracy kobiet, uprawnienia związane z rodzicielstwem, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, PPK i inne).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając w poniższy link

http://frdl.mazowsze.pl/program-on-line/program-otwarte/forum-pracownikow-kadr-prawo-pracy-w-praktyce-przeglad-najwazniejszych-zagadnien/1762

Forum Pracowników Kadr: „Prawo pracy w praktyce - przegląd najważniejszych zagadnień” 29 czerwca 2020 r.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc czerwiec. Koszt szkolenia
dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 249 zł przy zgłoszeniu do 24 czerwca. Cena
obejmuje udział w profesjonalnym szkoleniu online, materiały szkoleniowe przekazane w wersji
elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia należy przesyłać do 24 czerwca 2020 r.: mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu: tel. (22) 351 93 19, kom. 732 983 894, e-mail: agnieszka.osman@frdl.org.pl

Z poważaniem
Agnieszka Osman

Koordynator Mazowieckiego
Forum Pracowników Kadr