Kwietniowa sesja szkoleniowa Forum Kadr Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego

Praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w samorządzie

20 kwietnia 2021 r. sesja szkoleniowa on-line 

Przedmiotem kwietniowej sesji szkoleniowej Forum Kadr jest omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. 
• Uczestnicy sesji szkoleniowej zdobędą praktyczną wiedzę m.in. w zakresie sposobu liczenia okresu przechowywania akt osobowych, nowych obowiązków informacyjnych, ostatnich zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy oraz akt osobowych pracownika, warunków prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. 
• Trener zwróci szczególną uwagę na sposób prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach pracy zdalnej, ze szczególnym uwzględnieniem poleceń pracy zdalnej. Szczegółowo omówione zostaną najbardziej istotne dokumenty związane z zatrudnieniem – umowa o pracę oraz świadectwo pracy. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące problematycznych zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach. 
• Zostaną omówione zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie nieprzestrzegania przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej, oraz zasady kontroli tych zagadnień, a także najczęściej popełniane uchybienia. Prowadzący zarekomenduje właściwe rozwiązania zgłaszanych przez uczestników szkolenia problemów. 

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SESJI SZKOLENIOWEJ:
• Uzyskanie wzorów dokumentów możliwych do zastosowania w praktyce.
• Zdobycie wiedzy w zakresie zasad prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• Poznanie zasad kontroli zagadnień związanych z dokumentacją pracowniczą.
• Możliwość konsultacji z trenerem bieżących problemów w zakresie omawianej tematyki.

Prowadzący: radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu.

 

Majowa sesja szkoleniowa Forum Kadr Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego

Regulaminy pracy i Sygnaliści w JST

13 maja 2021 r. sesja szkoleniowa on-line 

Moduł I Regulamin pracy w JST.
Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zasad opracowywania i wdrażania i aktualizacji w jednostce samorządowej podstawowych aktu prawa wewnętrznego: jakim jest regulaminu pracy oraz zapoznanie się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów związanych z przedmiotem szkolenia.

Moduł II - Sygnaliści w JST.
Przedmiotem tej części sesji szkoleniowej jest omówienie wymagań związanych z dyrektywą o sygnalistach, procedur i sposobów wdrażania tych przepisów.

Prowadzący: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu.