Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze serdecznie zaprasza na szkolenia w ramach 
Forum Inspektorów Ochrony Danych

Nowe prawo zamówień publicznych od 2021 roku a wymagania w zakresie ochrony danych osobowych

24 września 2021

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej:
Celem sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum jest omówienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w świetle znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych. Omówione zostaną między innymi klauzule ochrony danych osobowych w kontekście procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacje o prowadzącym:
Radca prawny, audytor, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu zamówień publicznych, bezpieczeństwa danych osobowych (RODO) oraz gospodarki finansowej, instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie na sesję szkoleniową poniżej.

Kontrola UODO - Jak przebiega i na co się przygotować? Analiza kar nakładanych przez UODO

14 października

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej:
Celem sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum jest poznanie przez uczestników formy przeprowadzania kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz prawi i obowiązków kontrolujących i kontrolowanych. Podczas zajęć przeanalizowane zostaną również wszelkie kary nałożone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w celu pokazania na jakie aspekty należy w szczególności uważać podczas przetwarzania danych.

Informacje o prowadzącym:
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa ochrony danych osobowych. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego oraz podmiotów prywatnych. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń również dla Pracowników Sądów Rejonowych, Okręgowych, Administracyjnych. Przeprowadziła audyty bezpieczeństwa w setkach podmiotów wdrażając kompleksowo System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenia na sesję szkoleniową poniżej.