Zapraszamy na ogólnopolski Maraton Innowacji, który odbędzie się w zdalnej formule w dniach 25-26 lutego 2021. Maraton realizowany jest w ramach projektu "Inkubator Włączenia Społecznego", którego liderem Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, a partnerami Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

https://www.facebook.com/events/729024601069340/

KIEDY?
25-26 LUTEGO 2021
GODZ. 10:00-14:00
ONLINE
_________ 

DLA KOGO?
• Dla każdego kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu lub włączać społecznie,
• Dla uczestników indywidualnych i drużyn – liczących od 3 do 5 osób

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Aby wziąć udział w Maratonie należy pobrać formularz zgłoszenia dostępnego na stronie https://www.rops.krakow.pl/lewa/inkubator-wlaczenia-spolecznego-43/aktualnosci-194/maraton-innowacji-25-26022021-wspolnie-wykreujmy-innowacje-spoleczne-695.html?fbclid=IwAR3OaQFLGDKz3SAJXpeMYCGnYNm-IUZL0-O0GLYTrzouXDqMRfagUFm_y0g 

oraz odesłać podpisany (skan/zdjęcie) na adres iws@rops.krakow.pl do 20 lutego 2021 do północy.
Więcej informacji na temat Maratonu oraz Inkubatora Włączenia Społecznego znajduje się na stronie www.rops.krakow.pl (zakładka Inkubator Włączenia Społecznego).