Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w 2019 r. uruchomiła Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Głównym powodem powstania Forum była oddolna inicjatywa Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz osób odpowiedzialnych za Politykę Bezpieczeństwa Informacji w jst województwa mazowieckiego. Forum stanowi platformę współpracy i integracji osób zajmujących się zadaniami związanymi z ochroną danych, stanowiąc jednocześnie wsparcie i integrację ich środowiska zawodowego.

Celem Forum jest poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń i informacji w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony danych oraz doskonalenie warsztatu wykonywanego zawodu przy wsparciu najlepszych ekspertów w kraju.

Najbliższe spotkanie będzie realizowane w dniu 23 marca, serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w forum i uczestnictwa w spotkaniach.