Praca zdalna - odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Miejsce
Internet
Termin
5 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 13:00
Cena
229 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadami odpowiedzialności w przypadku naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych.
Uczestnicy zajęć zdobędą umiejętność stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w taki sposób, aby zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

zwiń
rozwiń
Program

Podczas webinaru odpowiemy na pytania:

  1. Jak rozumieć pojęcie „szkoda” na gruncie RODO i z jakimi szkodami można mieć do czynienia w przypadku pracy zdalnej?
  2. Jak kształtują się są warianty odpowiedzialności na gruncie RODO?
  3. Jakie są podstawy i zasady odpowiedzialności w odniesieniu do administratora, podmiotu przetwarzającego, pracownika, IOD?
  4. Jakie są zasady odpowiedzialności administracyjnej?
  5. Co może podlegać ocenie Prezesa UODO w przypadku pracy zdalnej?
  6. Jakie są zasady odpowiedzialności pracowników w przypadku pracy zdalnej?
  7. Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością w związku z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych przy pracy zdalnej?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe szczególnie tych instytucji, które organizują pracę w systemie zdalnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Radca prawny, redaktor naczelna „ABI Expert”, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o., wiceprezes Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych.
oraz
Radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., prezes SBC Inspektor Sp. z o.o.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Agnieszka Osman
Specjalista ds. szkoleń
tel. 732 983 894
agnieszka.osman@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena:
229 zł netto/os. 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 1 czerwca 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Zadaj pytanie on-line