Forum Oświaty: Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora w czasie trwania ograniczeń wynikających z pandemii. Kompendium czynności i zadań dyrektora oraz organu prowadzącego

Miejsce
Internet
Termin
22 czerwca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
180/240 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Program

1. Wpływ zdalnego nauczania na realizację i zakończenie stażu. Zasady przedłużenia zakończenia stażu.
2. Ustalenie przez dyrektora daty zakończenia stażu nauczycieli w roku 2020 (terminy i zasady obowiązujące nauczycieli kończących staż w 2020 roku- po dwukrotnej zmianie przepisów w trakcie realizacji stażu).
3. Wymagania kwalifikacyjne podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego /egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji stażu - czynności nadzorcze dyrektora: terminy, zasady dokumentowania.
5. Ocena dorobku zawodowego w czynnościach dyrektora, procedura ustalenia oceny, przykładowy wzór oceny dorobku zawodowego. (pozytywnej i negatywnej)
6. Weryfikacja wniosku nauczyciela/dyrektora wraz z dokumentacją o wszczęcie postępowania o uzyskanie wyższego stopnia awansu,
7. Komisja kwalifikacyjna/egzaminacyjna –powołanie/terminy, skład /wzory pism.
8. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej/komisji egzaminacyjnej w zadaniach i czynnościach organu powołującego komisję/przewodniczącego komisji/członków komisji: dokumentowanie- wzory pism/protokołu.
9. Akceptacja/wynik egzaminu/brak akceptacji/ negatywny wynik egzaminu – zadania i dokumentowanie pracy komisji-propozycje wzorów pism.
10. Zaświadczenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego/egzaminacyjnego, wydanie decyzji w sprawie awansu- propozycja wzoru pism.
11. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów przez Kuratorium Oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, edukator – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych. 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. w godz. 10:00- 14.00 w formie online. O szczegółach szkolenia poinformujemy Państwa mailem na trzy dni przed jego rozpoczęciem. Koszt udziału 180 zł netto od osoby (1 składka z Forum) – Członkowie Forum. Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 240,00 zł netto. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.frdl.mazowsze.pl oraz bezpośrednio u Koordynatora Forum –Pani Katarzyny Siwierskiej pod numer tel. 22 351 93 23, 698 343 042, e-mail: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do 15 czerwca 2020 r. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona. UWAGA: Możliwość rezygnacji bez kosztowej do 17 czerwca 2020 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 17 czerwca 2020 r. organizator obciąży Państwa pełnymi kosztami.

Zadaj pytanie on-line