PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

 „Nowy wymiar zawodu” 

Okres realizacji: 1 września 2014 – 31 sierpnia 2015

Partnerstwo:


Od 1 września 2014r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z Powiatem Nowodworskim i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęła realizację projektu „Nowy wymiar zawodu”. Projektem zostały objęte:
- szkoły z powiatu nowodworskiego:

• Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Górska 39, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Koordynator programu rozwojowego w szkole: Joanna Włodarczyk
Informacja o projekcie: http://www.zsz1ndm.pl/news/282-nowy-wymiar-zawodu

• Zespół Szkół Zawodowych ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk
Koordynator programu rozwojowego w szkole: Anna Stromecka
Informacja o projekcie: http://zsznasielsk.pl/index.php?p=1_27_Nowy-wymiar-zawodu

- szkoła prowadzona przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc
Koordynator programu rozwojowego w szkole: Elżbieta Butajło
Informacja o projekcie: http://zszstudzieniec.home.pl/zsckrstudzieniec/index.php/8-nowosci/182-ojekt-nowy-wymiar-zawodu-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-w-ramach-europejskiego-funduszu-spolecznego

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. www.efs.gov.pl

Cel projektu:

Celem projektu było wdrożenie Programów Rozwojowych w 3 szkołach zawodowych objętych projektem.
Wdrożone programy miały za zadanie pomóc w dostosowaniu kształcenia zawodowego w tych placówkach do potrzeb rynku pracy.

Uczniowie i uczennice szkół zawodowych zostali objęci dodatkowymi zajęciami dydaktycznymi, poradnictwem zawodowym, specjalistycznymi kursami oraz stażami zawodowymi w przedsiębiorstwach. W ramach projektu w szkołach zostały także doposażone pracownie Praktycznej Nauki Zawodu.

Planowanym efektem projektu było: dostosowanie kształcenia zawodowego w partnerskich szkołach do potrzeb rynku pracy; zapewnienie w projekcie wsparcia z poradnictwa zawodowego; podwyższona jakość oferty edukacyjnej partnerskich szkół; przygotowanie partnerskich szkół do prowadzenia zajęć przy zastosowaniu nowoczesnych metod edukacyjnych i sprzętu.

Kierownictwo projektu:


Kierowniczka Projektu – Małgorzata Jaglińska - tel. (22) 351 93 20
Asystentka Kierownictwa Projektu – Małgorzata Brojanowska - tel. (22) 351 93 11

Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
ul. Żurawia 43 , 00-680 Warszawa
Tel. (22) 351-93-20, Faks (22) 351-93-10

 

Projekt „Nowy wymiar zawodu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr umowy dofinansowania: UDA-POKL 09.02.00-14-039/14-00
Budżet: 1 211 855,25 PLN 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: