PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Konkurs 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
10.1.1 Edukacja ogólna


TERMIN NABORU: 30.10.2018 – 16.11.2018 do godz.15:00
TERYTORIALNY OBSZAR WSPARCIA: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
DLA KOGO:
uczniowie szkół i placówek prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne (w tym z największymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);
nauczyciele i pracownicy pedagogiczni, szkół i placówek oświatowych.

Wsparcie może być skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a do dnia 1 września 2019 r. również gimnazjów. W przypadku gimnazjów likwidowanych wsparcie dotyczyć może wyłącznie uczniów.

(…) wsparcie w ramach projektu udzielane jest szkole/szkołom dla dzieci i młodzieży z terenu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) wyłącznie w przypadku, jeśli projekt uwzględnia nabywanie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli.

W niniejszym konkursie nie jest możliwe wspieranie uczniów szkół zawodowych.
CEL: „Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
OGÓLNA PULA DOFINANSOWANIA: 67 573 019,01 PLN.
MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: 95%
MINIMALNY WKŁAD WŁASNY: 5%
MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 100.000,00 PLN.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: max.24 miesiące.
TYPY PROJEKTÓW:
1. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym m.in.:
• organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, nowe formy i programy nauczania, czy współpracę poza szkolną
• doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez np. staże, kursy czy studia podyplomowe
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w tym m.in.:
• Kształtowanie i rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych lub matematycznych uczniów i nauczycieli oraz doposażenia szkół i placówek, w zakresie niezbędnym do prowadzenia eksperymentów
3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, w tym m.in.:
• Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz doposażenie szkół i placówek
4. Prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych, w tym m.in.:
• Organizacja zajęć dodatkowych, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Doposażenie szkół i placówek
• Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Każdy uczestnik zostaje obligatoryjnie objęty wsparciem w ramach typu operacji nr 1 oraz dodatkowo może zostać objęty wsparciem w ramach 3 i 4 typu operacji.

W przypadku projektów uwzględniających wsparcie dla nauczycieli nakłady na wszystkie działania związane z doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ponoszone z budżetu projektu nie mogą przekroczyć 3.5% jego całkowitej wartości.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w ramach powyższego Konkursu!

Proponujemy Państwu współpracę pod przewodnictwem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jako Partnera wiodącego projektu. Gwarantujemy Państwu rzetelne i profesjonalne zarządzanie projektem, dzięki któremu otrzymają Państwo możliwość poprawy warunków nauczania, zwiększenia kompetencji uczniów oraz podniesienia kwalifikacji nauczycieli. Wszystko to wpłynie pozytywnie na poprawę wizerunku Państwa szkoły oraz zwiększenie jej atrakcyjności.

Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami ds. projektów:

- Małgorzata Olszewska , tel. (22) 351 93 27 , e-mail: malgorzata.olszewska@frdl.org.pl
- Katarzyna Doherty, tel. 0-698 371 889 e-mail: katarzyna.doherty@frdl.org.pl

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: