PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

„Nauczanie rolnicze XXI w. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu”

Okres realizacji: 15.02.2018 – 29.02.2020

Kompleksowe wsparcie rozwoju szkół zawodowych w woj. mazowieckim, w tym zgodnie z SzOOP RPOWM 2014-2020 – uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz uwzględnienie potrzeb lokalnego rynku pracy w odniesieniu do kształcenia w określonych branżach.

Cel projektu/beneficjenci

Celem projektu jest dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych, uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół CKR w Studzieńcu w gminie Sierp w woj. mazowieckim. Wsparciem zostanie objęta grupa 160 uczniów (45K i 115M) oraz 24 nauczycieli (12K i 12M).

Działania obejmują:
- staże zawodowe dla uczniów, organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców, obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego lub zawodowego praktycznego,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne, w tym doradztwo zawodowe,
- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień,
- studia, kursy i szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
- doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Zakres projektu:

Lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

Kontakt:

Koordynator Projektu: Katarzyna Doherty Tel. 22 351-93-17
e-mail: katarzyna.doherty@frdl.org.pl


Wartość projektu: 1 376 530,80 zł w tym dofinansowanie z UE: 1 101 224,64 zł
Nr umowy: RPMA.10.03.01-14-9200/17 Instytucja Zarządzająca: MJWPU

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: