PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Szkoła równych szans – VIII edycja

Okres realizacji: 01.08.2017 – 31.03.2019

Wsparcie dla 8 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.


Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych poprzez rozwój kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zredukowanie niedoboru społeczno-emocjonalnego u uczniów 8 szkół podstawowych z województwa mazowieckiego a także poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli uczących w tych szkołach.

Działania i beneficjenci:
Wsparcie kierowane jest do 501uczniów oraz 44 nauczycieli z 8 szkół podstawowych z terenu gmin: Wilga (3 szkoły), Błędów (2 szkoły), Mochowo, Przesmyki i Domanice.
Działania obejmują:
- zajęcia dodatkowe: wyrównawcze, rozwijające i koła zainteresowań w zakresie komunikacji w językach obcych, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz umiejętności społecznych,
- poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli,
- wyjazdy edukacyjne
- doposażenie i wykorzystanie do zajęć pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych

Planowane efekty projektu:
Zwiększenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz kompetencji zawodowych nauczycieli.
Doposażenie pracowni w 8 szkołach.

Kontakt:

Katarzyna Doherty - Kierownik Projektu
telefon: (22) 351-93-17
e-mail: katarzyna.doherty@frdl.org.pl

Wartość projektu: 1 980 553,00 zł w tym dofinansowanie z UE: 1 584 442,40 zł
Nr umowy: RPMA.10.01.02-14-7366/16 Instytucja Zarządzająca: MJWPU

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: