PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze baner

Projekty zrealizowane przez FRDL Centrum Mazowsze

"Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych" 2014-2015

Celem projektu było opracowanie szczegółowego opisu sprawdzonych i skutecznych narzędzi współpracy finansowej samorządów gminnych i powiatowych z organizacjami pozarządowymi i upowszechnienie wśród samorządów oraz organizacji pozarządowych praktycznych rozwiązań przy wdrażaniu współpracy finansowej.

więcej o projekcie...

"Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy" 2014-2015

Celem projektu było wdrożenie Programów Rozwojowych w 2 szkołach zawodowych objętych projektem. Wdrożone programy miały za zadanie pomóc w dostosowaniu kształcenia zawodowego w tych placówkach do potrzeb rynku pracy.

więcej o projekcie...

"Nowy wymiar Zawodu" 2014-2015

Celem projektu było wdrożenie Programów Rozwojowych w 3 szkołach zawodowych objętych projektem. Wdrożone programy miały za zadanie pomóc w dostosowaniu kształcenia zawodowego w tych placówkach do potrzeb rynku pracy.

więcej o projekcie...

"Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu" 2014-2015

Celem projektu było wdrożenie Programów Rozwojowych w 2 szkołach zawodowych objętych projektem. Wdrożone programy mają pomóc w dostosowaniu kształcenia zawodowego w tych placówkach do potrzeb rynku pracy.

więcej o projekcie...

 

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" 2013-2015

Celem projektu było wzmocnienie roli uczniów i rodziców w życiu szkoły, poprzez wsparcie szkół w procesie budowania systemuwspółpracy pomiędzy nauczycielami,a rodzicami i uczniami.

więcej o projekcie...

 

"Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy" 2014-2015

Realizacja projektu wynikała z potrzeby udoskonalenia zasad współpracy (standardów współpracy) administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy.

więcej o projekcie...

„Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom” 2012-2014

Realizacja projektu wynikała z inicjatywy JST dostrzegających konieczność stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji samorządowej. Celem projektu była poprawa świadczenia usług publicznych i zarządzania w 5 parnerskich JST.

więcej o projekcie...

„Profesjonalny urząd – kompetentny urzędnik” 2012-2014

Realizacja projektu wynikała z inicjatywy JST dostrzegających konieczność stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji samorządowej, konieczność ciągłego samodoskonalenia oraz poprawy satysfakcji mieszkańców z świadczonych przez urzędników usług.

 więcej o projekcie...

 "My się zmian nie boimy" 2012-2014

Celem projektu była poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 6 partnerskich jednostek samorządu terytorialnego na podstawie wyników samooceny CAF.

więcej o projekcie...

"Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół - V edycja bis" 2013-2014

Celem głównym projektu było podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów gmin wiejskich, małych miast (do 20 tys.) poprzez wdrożenie w 3 szkołach województwa mazowieckiego programów rozwojowych w latach 2013-2014.

więcej o projekcie...

"Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół - V edycja" 2013-2014

Celem głównym projektu było podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów gmin wiejskich, małych miast (do 20 tys.) poprzez wdrożenie w 5 szkołach województwa mazowieckiego programów rozwojowych w latach 2013-2014.

więcej o projekcie...

"Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" 2009-2014

Projekt "Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych - był to projekt badawczo-wdrożeniowy mający na celu wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w kreowaniu i wdrażaniu polityk lokalnych.

więcej o projekcie...

"Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja bis" 2012-2014

Projektem zostało objętych 19 szkół podstawowych i gimnazjalnych, które znajdują się na terenie partnerskich gmin.

więcej o projekcie...

"Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja" 2012-2014

Celem głównym projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów gmin wiejskich i małych miast poprzez wdrożenie programów rozwojowych na lata 2012-2014 i podwyższeni jakości usług edukacyjnych.

więcej o projekcie...

"Współpraca się opłaca - wsparcie ukraińskich miast w rozwiązywaniu problemów sektora gospodarki komunalnej" 2013-2013

Celem projektu było podniesienie jakości usług komunalnych świadczonych w miastach Dubno i Kołomyja poprzez zwiększenie ogólnych kompetencji w świadczeniu usług komunalnych przez pracowników przedsiębiorstw i jednostek miejskich oraz wypracowanie modelu i jego upowszechnienie w zakresie merytorycznej współpracy w ww. zakresie ukraińskich i polskich samorządów.

więcej o projekcie...

„Odpowiedzialna inwestycja - inwestycja w kadry. Zwiększanie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST – II edycja” 2013-2013

Projekt był kontynuacją działań pilotażowego projektu o tym samym tytule, realizowanego w 2012r. Uczestnikami działań byli pracownicy ukraińskich JST, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i organizacji pozarządowych o profilu związanym z ochroną środowiska. Celem projektu było budowanie potencjału administracji samorządowej Ukrainy poprzez zwiększenie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST.

więcej o projekcie...

"Współpraca się opłaca" 2012-2013

Celem głównym projektu było wyposażenie absolwentów i absolwentek, partnerskich szkół, w umiejętności pozwalające na aktywne poruszanie się na rynku pracy.

więcej o projekcie...

"Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 JST" 2011-2013

Istotą Projektu był wzrost jakości usług świadczonych przez 5 urzędów z województwa mazowieckiego.

więcej o projekcie...

"3-majmy się razem - współpraca 3 jst z powiatu mińskiego" 2011-2013

Głównym celem projektu był wzrost jakości usług świadczonych przez 3 urzędy z powiatu mińskiego.

więcej o projekcie...

"Edukacja kluczem do sukcesu" 2011-2013

Celem projektu było podniesienie kompetencji merytorycznych uczniów co zwiększyło ich szanse zawodowe, pozwoliło kształtować indywidualną ścieżkę kariery zawodowej.

więcej o projekcie...

„Odpowiedzialna inwestycja - inwestycja w kadry. Zwiększanie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST” 03.2012-12.2012

Celem projektu było budowanie potencjału administracji samorządowej Ukrainy poprzez zwiększenie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST.

więcej o projekcie...

"Sprawny urząd- zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego" 2010-2012

Celem ogólnym projektu było zwiększenie do września 2012 sprawności działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w obszarze wydawania decyzji administracyjnych, przeciwdziałania korupcji oraz zarządzania informacją i bezpieczeństwa informacji.

więcej o projekcie...

"Sprawny samorząd. Program wdrożenia usprawnień zarządczych w samorządach" 2010-2012

Celem projektu było podniesienie poziomu jakości usług świadczonych przez 10 urzędów poprzez przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników urzędów stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji publicznej oraz wdrożenie narzędzi samooceny i ciągłego samodoskonalenia.

więcej o projekcie...

"Szkoła Równych Szans. III edycja" 2011-2012

Celem ogólnym projektu było podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym zwiększenie szans edukacyjnych uczennic i uczniów, poprzez wdrożenie w szkołach objętych projektem programów rozwojowych w roku szkolnym 2011/2012.

więcej o projekcie...

"Polsko-ukraińska akademia rozwoju usług komunalnych i ochrony środowiska” 04.2011-12.2011

Głównym celem projektu była poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniem, poprzez zwiększenie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w projekcie.

więcej o projekcie...

"Szkoła Równych Szans. II edycja" 2010-2011

Celem ogólnym projektu było podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym zwiększenie szans edukacyjnych uczennic i uczniów, poprzez wdrożenie w szkołach objętych projektem programów rozwojowych w roku szkolnym 2010/2011.

więcej o projekcie...

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: