PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Skarbników: „Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w tym raport o stanie gminy/powiatu/województwa"

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2019-03-22

Cena: 180/409 zł

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w tym raport o stanie gminy/powiatu/województwa

Data: 22 marca 2019 r.

Prowadzący: Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Obecnie zastępca burmistrza. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca, praktyk z doświadczeniem zdobytym w jednostce kontroli i nadzoru nad jst oraz w jednostce samorządu terytorialnego, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Program:
1. Raport o stanie gminy/powiatu/województwa
• wymogi odnośnie zawartości w tym realizacja polityk, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego
• debata nad raportem
• wotum zaufania
• konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania
2. Sprawozdanie Rb-Z uwagi odnośnie wykazywania zobowiązań wymagalnych
3. Posiłki dla dzieci w jednostkach oświatowych
- stołówka – wsad do kotła i pozostałe koszty,
- catering – firmę cateringową zatrudnia jst – czy wtedy rodzice są zobowiązani do ponoszenia w pełnej wysokości koszów posiłków określonych przez firmę cateringową,
- catering – realizowany na podstawie umów cywilno-prawnych podpisanych przez rodziców dzieci z firmą cateringową.
4. Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów:
- różnica pomiędzy kontrolą wstępną, a kontrasygnatą,
- co to jest kontrasygnata, kto jej dokonuje i na jakich umowach,
- umowy podpisywane przez kierowników jednostek organizacyjnych – czy powinny być kontrasygnowane
5. Dotacje wybrane zagadnienia
- Dotacje podmiotowe
• definicja
• podstawa prawna udzielenia
• czy wymagana jest umowa
• czy należy je rozliczać
• dotacja podmiotowe na przykładzie instytucji kultury
- Dotacje przedmiotowe
• definicja
• podstawa prawna udzielenia
• sposób kalkulacji
• wymagane dokumenty
• czy stosujemy wymagania art. 250 ustawy o finansach publicznych
• rozliczanie
- Dotacje celowe
• podstawa prawna
• wymagane dokumenty
• kiedy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych
• rozliczanie
- Dotacje celowe dla OSP
• podstawa prawna
• czy jest wymagana oddzielna uchwała organu stanowiącego
• ważne postanowienia umowy - czy stosujemy unormowania art. 250 czy art. 221 ustawy o finansach publicznych
• rozliczanie przykładowe dokumenty
6. Dotacje celowe na promocje jst - podstawa prawna
7. Wybrane zagadnienia dyscypliny finansów publicznych

Miejsce szkolenia: Spotkanie odbędzie się w Hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc marzec. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 409 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 15 marca 2019 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: