PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Sekretarzy: „Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku"

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2019-01-09

Cena: 180/409 zł

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku

Data: 9 stycznia 2019

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

Program:
1. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):
a) zmiany zasad przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika
b) zmiany w zakresie obowiązków pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej wynikające z art.94 K.P
c) wprowadzenie możliwości kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej przy ponownym zatrudnieniu pracownika
d) nowe obowiązki informacyjne pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia
e) zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej
f) forma papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej ( digitalizacja) – zasady tworzenia i zamiany formy
g) warunki skrócenia terminu przechowywania dokumentacji
2. Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej).
a) ogólne zasady i porównanie do zakresu rozporządzenia z 1996 r.
b) przechowywanie i prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. podział na 4 części akt osobowych, układ chronologiczny, zawartość, warunki przechowywania, przejęcie dokumentacji przez następcę prawnego)
c) szczególne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
d) przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi
e) doręczanie pracownikom informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
f) obowiązki pracodawców w stosunku do dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019 r.
3. Omówienie przykładowych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych związanych z:

a) nawiązaniem , zmianą , rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
b) urlopami,
c) czasem pracy,
d) uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską
e) bhp,
f) badaniami lekarskimi
g) odpowiedzialnością materialną,
h) podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
i) karami porządkowymi
j) zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.
4. Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.
5. Dokumentowanie okresów niewykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze np. praca w gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych.
6. Sesja pytań uczestników szkolenia.

Miejsce szkolenia: Spotkanie odbędzie się w Hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc styczeń. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 409 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 4 stycznia 2019 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: