PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Skarbników: „Nowelizacja ustawy VAT od 01.07. 2019 r. - w tym Centralny Rejestr Faktur, podzielona płatność obowiązkowa, Biała Lista Podatników, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie nowych"

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2019-06-17

Cena: 180/459 zł

Nowelizacja ustawy VAT od 01.07. 2019 r. - w tym Centralny Rejestr Faktur, podzielona płatność obowiązkowa, Biała Lista Podatników, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie nowych

Data: 17 czerwca 2019 r.

Prowadzący: praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT.

Program:
I. Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2019 roku.
1. Planowane zmiany na 2019 dotyczące naliczania i rozliczania podatku VAT.
a) Podzielona płatność obowiązkowa a odwrotne obciążenie – zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowej płatności za pomocą split payment.
b) Biała lista podatników - obowiązki podatnika oraz sankcje za nie przestrzeganie przepisów.
c) Problemy związane z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności – w tym przepływy finansowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem, rachunki bankowe podatników,
d) „Odwrotne obciążenie”, – do kiedy rozliczać? (dokumentowanie naliczenia i ewentualnego odliczenia w tym określenie obowiązku podatkowego)
e) Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian.
f) Elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
g) JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków - wskazanie zmian od 01.07.2019 roku.
h) Centralny Rejestr Faktur a obowiązki sprawozdawcze samorządowych i rządowych jednostek od 01.07.2019 roku.
i) Zmiana stawek podatkowych VAT od 01.04.2019 roku oraz od stycznia 2020 roku – Wiążąca Informacja Stawkowa a interpretacje podatkowe.
j) Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje za nieprzestrzegania przepisów od kiedy i dla jakich branż.
k) Inne zmiany wprowadzone i planowane.
2. Dotacje UE – kiedy i czy opodatkowanie? Stanowisko Ministerstwa Finansów.
a) Przydomowe oczyszczalnie ścieków
b) Odnawialne źródła energii
c) Woda, ścieki wraz z przyłączami
d) Termomodernizacja budynków
3. Nowe podejście do odliczenia podatku VAT – wyrok NSA w sprawie korekty i stosowania prewspółczynników innych niż z rozporządzenia.
4. Zmiana wykorzystywania w okresie objętym korektą z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE
5. Nowe sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i służb finansowych – zmiany w Ordynacji podatkowej, kodeks karny skarbowy, kodeks karny i innych.
6. Katalog przesłanek „dochowania należytej staranności” – instruktaż dla urzędów skarbowych.
7. Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.

Miejsce szkolenia: Spotkanie odbędzie się w Hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc czerwiec. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 459 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 10 czerwca kwietnia 2019 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: