PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Sekretarzy: „Problemy kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji – zadania i odpowiedzialność Sekretarza Urzędu"

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2018-11-14

Cena: 165/359 zł

Problemy kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji – zadania i odpowiedzialność Sekretarza Urzędu

Data: 14 listopada 2018

Prowadzący: Pracownica urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych, mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

Program:
1. Sekretarz Urzędu jako osoba dokonująca czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka.
2. Dzień rozwiązania stosunku pracy z wyboru w przypadku, gdy z pracownikiem ponownie zostanie nawiązany stosunek pracy z wyboru w nowej kadencji oraz w przypadku, gdy nie dojdzie do ponownego nawiązania stosunku pracy z takim pracownikiem.
3. Dzień nawiązania stosunku pracy z wyboru.
4. Czy pracownikowi, dla którego ten sam dzień jest zarówno dniem rozwiązania, jak również nawiązania stosunku pracy należy wypłacić podwójne wynagrodzenie?
5. Jak poprawnie postąpić w przypadku, gdy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania albo umowy o pracę będzie miał być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru?
6. Poprawne ustalenie warunków zatrudnienia pracownika, z którym nawiązany będzie stosunek pracy z wyboru.
7. Kiedy należy skierować na badania wstępne osobę, z którą nawiązywany jest stosunku pracy na podstawie wyboru?
8. Kto kieruje na badania wstępne osobę, z którą nawiązywany jest stosunku pracy na podstawie wyboru?
9. W jakich sytuacjach orzeczenie lekarskie zachowuje swoją aktualność?
10. Czy dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia urlopowego z osobą ponowienie wybraną na wójta, starostę, marszałka?
11. Praktyczne problemy związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego pracownikom samorządowym, których stosunki pracy ulegają rozwiązaniu w związku z zakończeniem kadencji.
12. Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku nieudzielenia urlopu wypoczynkowego wójtom, starostom, marszałkom?
13. Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku niewypłacenia należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
14. Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi, z którym dojdzie do ponownego nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru.
15. Kto powinien podpisać świadectwo pracy takiemu pracownikowi?
16. Kto powinien podpisać pismo dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i innych świadczeń pieniężnych (np. nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna)?
17. Kto powinien podpisać informację z art. 29 § 3 Kodeksu pracy? - Jakich czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka dokonywać będzie Sekretarz?
18. Czy Sekretarz może ponosić odpowiedzialność wykroczeniową za naruszenie praw pracowniczych wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka?
19. Rozwiązanie i nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania.
20. Czy stosunek pracy z zastępcą wójta nawiązywany jest na czas określony? – orzecznictwo sądowe w tym zakresie
21. Czy stosunek pracy ze skarbnikiem nawiązywany jest na czas określony?
22. Jak poprawnie postąpić w przypadku, gdy z pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę będzie miał być nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania?
23. Poprawne ustalenie warunków zatrudnienia pracownika, z którym nawiązany będzie stosunek pracy z powołania.
24. Czy odwołanie zastępcy wójta albo skarbnika wymaga uzasadnienia? – orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
25. Czy stosunek pracy z powołania podlega szczególnej ochronie w związku z wiekiem przedemerytalnym?
Czy pracownikowi odwołanemu ze stanowiska przysługuje „okres wypowiedzenia”?
26. Jak ustalić długość okresu wypowiedzenia stosunku pracy z powołania, by nie narazić się na zarzut jego skrócenia?
27. Uprawnienia pracodawcy w okresie biegnącego „okresu wypowiedzenia”. Czy pracownikowi polecić można w tym okresie wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?
28. Czy w okresie biegnącego „okresu wypowiedzenia” pracownik może wykonywać pracę?
29. Czy dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia urlopowego z pracownikiem, który dotychczas wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, a został powołany na stanowisko zastępcy wójta?

Miejsce szkolenia: Spotkanie odbędzie się w Hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc listopad. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 359 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 7 listopada 2018 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: