PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Pracowników Kadr: „SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY W 2018 R"

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-03-07

Cena: 399 zł      349 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze oraz Zarząd Forum Pracowników Kadr Województwa Mazowieckiego zapraszają na szkolenie:

SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY W 2018 R

7 marca 2017 r. 10:00-15:00
Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

Cele i korzyści ze szkolenia: W 2018 r. prawodawca szykuje dla Pracodawców szereg zmian spowodowanych koniecznością dostosowania przepisów Kodeksu pracy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jakie znaczenie będą miały zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie pozyskiwania danych od osób ubiegających się o zatrudnienie dla Pracodawców samorządowych, którzy zobowiązani są do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze? W 2018 r. Pracodawca winien także zwrócić uwagę na prezydencki projekt zmiany przepisów Kodeksu pracy. Nadmienić także trzeba, że 2018 r. to rok wyborów samorządowych. W trakcie szkolenia wskazane zostaną przepisy prawa pracy, które powinien mieć na względzie Pracodawca samorządowy, przygotowując się do zmiany kadencji.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do sekretarzy oraz pracowników działów kadr Pracodawców samorządowych.

Prowadzący: Pracownica urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych, w jednostkach sektora administracji publicznej.

Program:
1. Prawo pracy w 2018 r.
a. Planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy w związku z wejściem w życie RODO.
- Jakich danych pracodawca będzie żądał od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
- W jaki sposób zmiana katalogu danych, których pracodawca będzie żądał od osoby ubiegającej się o zatrudnienie przełoży się na procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze?
- Skutki dla pracodawcy samorządowego wskazania w ogłoszeniu o naborze nieprawidłowego katalogu danych żądanych od kandydata.
- Skutki dla pracodawcy samorządowego żądania dokumentów, których obowiązek przedłożenia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
a. Planowane zmiany przepisów ustawy o ZFŚS.
- Jak zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wpłynie na regulamin ZFŚS obowiązujący u konkretnego pracodawcy samorządowego?
- Czy zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych będzie miała praktyczne znaczenie w przyznawaniu świadczeń socjalnych przez pracodawcę samorządowego?
a. Planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy w projekcie prezydenckim.
- Znaczenie planowanych zmian dla pracodawcy samorządowego.
- Zmiany związane z wydawaniem świadectw pracy.
- Czy nieterminowe wydanie świadectwa pracy będzie wykroczeniem przeciwko prawom pracownika?
- Jakiej sankcji winien spodziewać się pracodawca, który nie wyda pracownikowi świadectwa pracy w dniu ustania stosunku pracy?
a. Planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.
b. Planowane zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
2. Na które przepisy prawa pracy powinien zwrócić uwagę pracodawca samorządowy w roku 2018 r., czyli w roku wyborów samorządowych?
1. Rozwiązanie i nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru.
2. Rozwiązanie i nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania.
3. Prowadzenie akt osobowych i innych dokumentów kadrowych dla pracowników samorządowych, których stosunek pracy powstaje na podstawie wyboru i powołania.
4. Praktyczne problemy związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego pracownikom samorządowym, których stosunki pracy ulegają rozwiązaniu w związku z zakończeniem kadencji.
5. Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku nieudzielenia urlopu wypoczynkowego wójtom, starostom, marszałkom?
6. Czy dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia urlopowego z osobą ponowienie wybraną na wójta, starostę, marszałka?
7. Wobec kogo stosowane będą sankcje w przypadku niewypłacenia należnego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
8. Obowiązki kadrowe związane z rozwiązaniem i nawiązaniem stosunku pracy z wyboru i powołania – obowiązek wydania świadectwa pracy po zmianie przepisów w 2017 r., obowiązek potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia – praktyczne problemy związane ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za dokonanie tych czynności.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2018 r. na fax: (22) 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc marzec. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 349 zł przy zgłoszeniu do 21 lutego. Koszt szkolenia po 21 lutego to 399 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: