PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Pracowników Kadr: „Co za nami i przed nami w prawie pracy, czyli 2017 i 2018 r. w prawie pracy pracodawcy samorządowego"

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2017-12-14

Cena: 399 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze oraz Zarząd Forum Pracowników Kadr Województwa Mazowieckiego zapraszają na szkolenie:

CO ZA NAMI I PRZED NAMI W PRAWIE PRACY, CZYLI 2017 I 2018 R. W PRAWIE PRACY PRACODAWCY SAMORZĄDOWEGO

14 grudnia 2017 r. 10:00-15:00
Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

Program szkolenia obejmuje zagadnienia, które mają praktyczne znaczenie dla Pracowników Działów Kadr Pracodawców samorządowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany przepisów prawa pracy i innych przepisów prawa, które w praktyce stosowane są przez pracowników zatrudnionych przez pracodawców samorządowych. Omówione zostaną także planowane w 2018 r. zmiany przepisów prawa pracy. Nadmienić także trzeba, że 2018 r. to rok wyborów samorządowych. W trakcie szkolenia wskazane zostaną przepisy prawa pracy, które powinien mieć na względzie pracodawca samorządowy, przygotowując się do zmiany kadencji. Szkolenie adresowane jest do sekretarzy oraz pracowników działów kadr pracodawców samorządowych.

Prowadzący: Pracownica urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych, w jednostkach sektora administracji publicznej.

Program:
I. Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych – wrzesień 2017 r.
- Likwidacja stanowisk doradców i asystentów;
- Tryb i data ustania stosunku pracy doradców i asystentów;
- Obowiązek wydania świadectwa pracy dla doradcy, asystenta – jak wypełnić świadectwo pracy w punkcie dotyczącym „Stosunek pracy ustał w wyniku: …”;
- Inne obowiązki pracodawcy samorządowego związane ustaniem stosunku pracy z doradcami i asystentami
- Co jeszcze zmienia wrześniowa nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych?
II. Zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
- Zakres zmiany rozporządzenia – czy to tylko zmiana tabeli minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę?
- Które zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wprowadzone nowelizacją zaczęły obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 30 sierpnia 2017 r.
III. Zmiana przepisów dotyczących wydawania świadectw pracy
- Najczęściej zadawane pytania dotyczące prawidłowego wydawania świadectwa pracy
- Najczęstsze nieprawidłowości i wskazywanie osób odpowiedzialnych za ich popełnienie
IV. Minimalna stawna godzinowa za wykonanie przedmiotu umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług
- Najczęściej zadawane pytania dotyczące prawidłowego stosowania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace w tym zakresie
- Najczęstsze nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów i wskazywanie osób odpowiedzialnych za ich popełnienie
V. Prawo pracy w 2018 r.
- Planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy w związku z wejściem w życie RODO
- Planowane zmiany przepisów Kodeksu pracy w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
- Planowane zmiany przepisów ustawy o ZFŚS
VI. Na które przepisy prawa pracy powinien zwrócić uwagę pracodawca samorządowy w roku 2018 r., czyli w roku wyborów samorządowych?

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2017 r. na fax: (22) 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc grudzień. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 349 zł przy zgłoszeniu do 2 października. Koszt szkolenia po 2 października to 399 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: