PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Delegowanie zadań i motywowanie pracowników z zastosowaniem metody job crafting

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-26

Cena: 459 zł      409 zł

Delegowanie zadań i motywowanie pracowników z zastosowaniem metody job crafting

Data: 26 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Profesjonalizacja postaw oraz zachowań prowadzących do efektywnego delegowania zadań oraz pozytywnego motywowania pracowników.

Korzyści: Dzięki szkoleniu uczestnicy:
- Zdobędą narzędzia efektywnego delegowania zdań do podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach.
- Zwiększą umiejętności skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu efektywności zlecanych zadań.
- Przećwiczą efektywną informację zwrotną budującą postawę odpowiedzialności i motywacji do realizacji przez pracownika kolejnych zleconych zadań.
- Zwiększą umiejętności w wykorzystaniu metod do inicjowania samodzielności i zadowolenia z wykonywanej pracy.
- Zwiększą motywację do działania.

Adresaci: Pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska, mający w zakresie swoich obowiązków wyznaczanie zadań pracownikom.

Prowadzący: Jako trener skuteczności osobistej pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu obsługi klienta, efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy, rozwiązywania konfliktów, zarządzania. Posiada przygotowanie trenerskie i pedagogiczne, dzięki czemu, opracowuje treningi i szkolenia oparte na metodologii efektywnego uczenia się.

Program:
1. Zasady efektywnego delegowania zadań:
- Skuteczność osobista w delegowaniu zadań – kluczowe kompetencje.
- Psychologiczne aspekty delegowania zadań – obawy, korzyści.
- Poziomy delegowania zadań zgodnie z etapem rozwoju zawodowego pracownika.
- Techniki efektywnego delegowania zadań jako element budowania autorytetu osoby zarządzającej.
- Rola informacji zwrotnych i zasady ich stosowania w całym procesie delegowania zadania, wspierania pracownika, monitorowania, egzekwowania i oceny rezultatów.
- Błędy delegowania.
100 minut.
2. Projektowanie efektywności wykonywanych zadań - motywowanie w praktyce:
- Skuteczność osobista w motywowaniu – kluczowe kompetencje.
- Rola motywacji zewnętrznej i automotywacji – nagrody zewnętrzne i wewnętrzne.
- Etapy rozwoju pracownika – co go motywuje i jak nim zarządzać.
- Teoria wzmocnień i potrzeba osiągnięć – sposoby stosowania ich w praktyce.
- Job crafting – metoda budowania sensu i motywacji do pracy w 4 krokach.
- Działanie job craftingu na pracownika.
100 minut.
3. Wpływ komunikacji na motywację pracowników, zespołów:
- Zasady jasnej komunikacji z zespołem – wpływ na motywację pracowników.
- Przećwiczenie komunikacji motywującej
- Podsumowanie szkolenia-informacja zwrotna
100 minut.

Metody i formy pracy: Zgodnie z nowoczesnymi trendami w dydaktyce dorosłych, warsztat będzie prowadzony metodami interakcyjnymi – czynnie dostarczającymi wiedzę poprzez badawczo – odkrywczą aktywność uczestników (warsztaty praktyczne). W związku z przyjętą metodą podczas szkolenia znajdą zastosowanie wszelkie formy pracy angażujące uczestników jak: ćwiczenia w grupach, dyskusje, burza mózgów, ćwiczenia indywidualne, symulacje - odgrywanie i inscenizowanie scenek, studium przypadku, prezentacja multimedialna z mini wykładem, informacja zwrotna.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 lipca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 12 lipca. Cena po 12 lipca to 459 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: