PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

Oświadczenie Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dotyczące nieprawdziwych informacji publikowanych przez Użytkownika @antyleft_

 

 

 

 

24/10/2016

 

Z głębokim zaniepokojeniem odnotowaliśmy nieprawdziwe informacje na temat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, które zamieścił na portalu społecznościowym Twitter Użytkownik @antyleft, które były następnie rozpowszechnione przez portal niezalezna.pl.

 

Przekaz ten charakteryzował rażący brak rzetelności w przedstawianiu informacji - budzi to nasz zdecydowany sprzeciw. Autor upublicznionej informacji dopuścił się daleko posuniętej manipulacji pisząc, że Urząd Miasta Stołecznego Warszawy sponsoruje Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pragniemy zakomunikować, że podstawową formą codziennej działalności Fundacji jest prowadzenie odpłatnych, ogólnodostępnych szkoleń z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania administracji samorządowej, a 27 przelewów (wskazanych przez Użytkownika @antyleft_) z konta Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy to pojedyncze opłaty za uczestnictwo pracowników Urzędu w takich szkoleniach.

 

Fundacja jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, doradzającą w zakresie rozwoju społeczności lokalnych, realizującą projekty rozwojowe w obszarze decentralizacji władzy publicznej i wspierania samorządności.

 

Nasze działania cieszą się wysokim uznaniem samorządowców. Wyniki badań zrealizowanych w 2015 roku przez FRDL, we współpracy z Radą Europy, wskazują, że Fundacja jest niekwestionowanym liderem rynku szkoleń dla samorządów: w ubiegłym roku w szkoleniach organizowanych przez FRDL uczestniczyli przedstawiciele aż 76,5 % wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zorganizowaliśmy wtedy 4103 szkolenia, w których uczestniczyło 71 607 osób, z tego 603 osoby z Warszawy. Były to szkolenia zwiększające kompetencje i umiejętności pracowników samorządowych, w znacznej mierze dotyczące aktualnych zmian w prawodawstwie.

 

W ciągu 27 lat działalności Fundacji z naszego wsparcia skorzystało już ponad 1,5 miliona osób w ramach ponad 70 tysięcy szkoleń (wg. stanu na 31 sierpnia 2016 r.). Z Fundacją współpracuje obecnie 160 wykładowców – wybitnych ekspertów, którzy szkoląc samorządowców przyczyniają się do usprawnienia działalności administracji lokalnej.

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została założona w 1989 roku dla wspierania odbudowy samorządu terytorialnego w Polsce jako podstawowej formy demokracji. Grupę założycielską (Radę Fundatorów) stanowili parlamentarzyści - aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej: prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień i prof. Jerzy Regulski, który przez 25 lat, do swojej śmierci był prezesem Fundacji. Od lutego 2015 roku Prezesem FRDL jest Jerzy Stępień, który od początku pełni tę funkcję społecznie.

 

Fundacja posiada aktualnie 13 regionalnych ośrodków z siedzibami w stolicach regionów całego kraju. Rada Fundatorów FRDL powołuje Zarząd i nadzoruje jego działalność. Fundacją kieruje Zarząd w składzie: dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu, Irena Peszko – Wiceprezes Zarządu, Witold Monkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Ośrodkami regionalnymi Fundacji kierują dyrektorzy mianowani przez Zarząd FRDL.

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w podejmowanych działaniach zawsze przestrzega zasad niepartyjności i niezależności. Fundacja dąży do współpracy ze wszystkimi osobami i organizacjami wspierającymi rozwój samorządności terytorialnej i budowę społeczeństwa obywatelskiego, bez względu na ich poglądy i profil polityczny. Korzystając w swojej działalności ze środków różnych organizacji i instytucji oraz agencji krajowych i zagranicznych, Fundacja pozostaje niezależna od wszelkich nacisków, zachowując autonomię w realizacji swojej misji i programów. W związku z powyższym, żądamy zaprzestania podawania fałszywych i krzywdzących informacji na temat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

W związku z nieprawdziwymi i nierzetelnymi informacjami o FRDL naruszającymi reputację Fundacji, FRDL zleciła prawnikom podjęcie wszystkich stosownych działań na drodze cywilnej i karnej w celu ochrony dóbr osobistych Fundacji.

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: