PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zamówienia publiczne w instytucjach oświaty

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-09-25

Cena: 459 zł

Zamówienia publiczne w instytucjach oświaty

Data: 25 września 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy instytucji oświaty, w tym szkół, przedszkoli oraz zespołów obsługi, zajmujący się na co dzień realizacją zamówień publicznych i wydatkowaniem środków.

Cele i korzyści: przedstawienie procedury udzielania zamówień publicznych - od jego zaplanowania po zawarcie umowy z wykonawcą, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień o wartości poniżej 30 tys.€. Podstawą programu szkolenia będą praktyczne przykłady i problematyka zamówień najczęściej udzielanych w szkołach, przedszkolach oraz innych instytucjach, w tym w zakresie usług edukacyjnych i szkoleniowych, materiałów edukacyjnych, dostawy żywności, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia.

Prowadzący: Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:
1. Wstęp do zamówień publicznych:
a. Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:
- Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych.
- Prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych.
- Pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.
b. Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień.
c. Szacowanie wartości zamówienia:
- Podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia.
- Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
- Pozyskiwanie informacji niezbędnych w procesie szacowania.
- Dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części.
- Zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych – tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa.
- Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
2. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:
a. Procedura udzielania zamówień podprogowych:
- Tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€.
- Opis przedmiotu zamówienia – jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”.
- Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z PZP warto zastosować.
- Efektywne formy upublicznienia zamówienia.
- Zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.
b. Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy).
c. Umowa w zamówieniach „podprogowych”:
- Definicja umowy oraz podstawa prawna.
- Forma umowy o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna.
- Określenie praw i obowiązków stron.
- Dopuszczalność zmian umowy.
d. Środki ochrony prawnej.
e. Zasady udzielania zamówień poniżej 30 tys.€ w ramach projektów unijnych w świetle wytycznych kwalifikowania wydatków.
3. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie działalności oświatowej:
a. Zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych.
b. Zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie.
c. Procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.
4. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:
a. Wykaz usług o charakterze społecznym.
b. Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.
c. Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.
d. Obowiązki zamawiającego w postępowaniu.
5. Przetarg nieograniczony w pigułce - najważniejsze aspekty przetargu nieograniczonego w odniesieniu do najczęściej zamawianych dostaw i usług:
a. Przygotowanie postępowania.
b. Zasady dot. opisu przedmiotu zamówienia.
c. Warunki udziału w postępowaniu oraz zasady potwierdzania ich spełnienia.
d. Kryteria oceny ofert.
e. Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenie wykonawcy z postępowania.
f. Unieważnienie postępowania.
g. Wybór oferty najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy ws. zamówienia publicznego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 września 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 11 września. Cena po 11 września to 459 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: