PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis z uwzględnieniem nowości wchodzących w życie od 1 września 2019 roku

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-13

Cena: 459 zł

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis z uwzględnieniem nowości wchodzących w życie od 1 września 2019 roku

Data: 13 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Cele i korzyści: Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką spotkania oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Prowadzący: Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli, praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych

Program:
1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe wprowadzone ustawą z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245), w tym nowości dotyczące wysokości kwoty dofinansowania oraz egzaminów młodocianych pracowników.
3. Regulacje nowego rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 22 lutego 2019r. w zakresie wymagań kwalifikacyjnych instruktorów praktycznej nauki zawodu.
4. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:
a. Regulacje rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
b. Definicja pomocy de minimis.
c. Obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
d. Przypadki zobowiązujące do badania dopuszczalnej intensywności pomocy ze środków publicznych, w świetle zmiany charakteru refundacji udzielanej przez OHP ze środków Funduszu Pracy na wynagrodzenie młodocianych pracowników z pomocy szkoleniowej na pomoc de minimis.
e. Dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis.
f. Sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis.
g. Upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
6. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej.
7. Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika jako decyzja administracyjna.
8. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 30 maja. Cena po 30 maja to 459 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: