PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Analiza ryzyka w świetle RODO i kontroli zarządczej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-05

Cena: 559 zł lub 2 opłaty za forum

Analiza ryzyka w świetle RODO i kontroli zarządczej

Data: 5 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Przekazanie Uczestnikom wiedzy na temat sposobu prowadzenia analizy ryzyka
w obszarze kontroli zarządczej oraz w obszarze dotyczącym ochrony danych osobowych. RODO chroni dane osobowe osób fizycznych i z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa tych danych analiza ryzyka jest obowiązkowa. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione praktyczne sposoby identyfikacji, analizy i oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego z ochroną danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się na temat kategoryzacji ryzyka i sposobach radzenia sobie z ryzykiem istotnym. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady z praktyki, wskazanie licznych problemów, z jakimi borykają się instytucje w zakresie prowadzenia analizy ryzyka, interpretacji RODO w tym obszarze oraz możliwe ich rozwiązania.
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
- Zapoznać się ze sposobem identyfikacji, oceny i analizy ryzyka zarówno a kontroli zarządczej jak i metod do zastosowania w RODO.
- Poznać, w jaki sposób powinno się realizować zadania, jakie zostały wprowadzone do RODO
w zakresie bezpieczeństwa informacji w tym w zakresie analizy ryzyka.
- Nabyć umiejętność rozwiązywania problemów, z jakimi się spotyka jednostka w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka.
- Porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia analizy ryzyka przedstawionymi na szkoleniu z różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny.
- Zapoznać się ze sposobem organizacji i realizacji zadań w obszarze ochrony danych osobowych, jakie narzuciły nowe przepisy.

Adresaci:
- Kierownicy instytucji, sekretarze, osoby zajmujące się ryzykiem w jednostkach sektora finansów publ.
- Skarbnicy i kierownicy komórek organizacyjnych urzędów administracji publicznej.
- Audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publ.
- Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat prowadzenia analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej.

Prowadzący: Prawnik, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze kultury, inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, finansów publicznych, szkolnictwa oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program:
1. Pojęcia i definicje (ryzyko, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem, „apetyt na ryzyko”).
2. Kontrola zarządcza – aspekty praktyczne zarządzania ryzykiem:
a) Metody identyfikacji ryzyka.
b) Kategoryzacje ryzyka.
c) Sposoby analizy ryzyka w działalności jednostki.
d) Wynik oceny ryzyka.
3. RODO – aspekty zarządzania ryzykiem obszaru ochrony danych osobowych:
a) Ryzyka w obszarze przetwarzania danych osobowych – obowiązki administratora w świetle zapisów rozporządzenia.
b) Analiza ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych – dwuetapowość postępowania.
c) Wybór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – minimalne zapewnienie bezpieczeństwa.
d) Materializacja zagrożeń – ocena skutków dla ochrony danych.
4. System zarządzania ryzykiem w organizacji a wymogi w zakresie RODO – podsumowanie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 22 maja. Cena po 22 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: