PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zasady prowadzenia ewidencji mienia komunalnego (gminnego i powiatowego) w wymiarze analitycznym i finansowo-księgowym

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-06-26

Cena: 459 zł

Zasady prowadzenia ewidencji mienia komunalnego (gminnego i powiatowego) w wymiarze analitycznym i finansowo-księgowym

Data: 26 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Omówienie zasad prowadzenia ewidencji mienia komunalnego w ujęciu merytorycznym i finansowo-księgowym. Usystematyzowanie obowiązujących przepisów prawnych regulujących gospodarowanie, ewidencjonowanie i ujawnianie w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, powiatów – specjaliści z działów księgowości, pionów administracyjnych, gospodarki nieruchomościami, geodezji, członkowie komisji inwentaryzacyjnych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radni.

Prowadzący: Prawnik, studia podyplomowe ekonomiczne, z kontroli wewnętrznej i audytu. Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w tym pracowników jednostek pomocy społecznej, a także sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Realizuje także szkolenia z prawa finansowego w ramach służby przygotowawczej.

Program:
1. Wprowadzenie – obowiązujące przepisy prawne i kierunki zmian w gospodarowaniu, ewidencjonowaniu
i ujawnianiu w księgach mienia jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zasady nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mienia przekazywanego jednostkom podległym.
3. Rejestry mienia wg ustawy O rachunkowości, geodezyjnej Ewidencji Gruntów i Budynków, ustawy
O gospodarce nieruchomościami (prowadzenie rejestrów przez piony merytoryczne oraz księgowe).
4. Elementy składowe mienia (środki trwałe – grupy w ujęciu rachunkowym).
100 minut.
5. Problematyka wyceny składników mienia komunalnego.
6. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości – zgodność ewidencji z danymi katastralnymi oraz z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego.
7. Przykładowe rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej mienia (założenia do wewnętrznej procedury).
100 minut.
8. Inwentaryzacja mienia, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji gruntów, budynków i innych środków trwałych wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego.
9. Coroczna „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” – narzędzie kontroli organu stanowiącego na podstawie ustawy O finansach publicznych.
10. Przykłady nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji wybranych składników mienia (NIK, RIO).
11. Odpowiedzialność pracowników w świetle ustawy O naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
100 minut

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 12 czerwca. Cena po 12 czerwca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: