PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-12-17

Cena: 459 zł

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Data: 17 grudnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Wyjaśnienie podstawowych problemów związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości, także samorządowych i Skarbu Państwa. Wzbogacenie wiedzy oraz osiągnięcie praktycznych umiejętności w zakresie znajomości dokumentów i procedur związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zarówno przez administrację, która realizuje to gospodarując odpowiednio zasobami nieruchomości jak dla potrzeb przygotowania nieruchomości pod inwestycje i do obrotu cywilno-prawnego.

Adresaci: Biegli sądowi, administracja samorządowa i rządowa, pracownicy innych jednostek sektora publicznego gospodarujących nieruchomościami, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, deweloperzy na rynku budowlanym, inwestorzy, geodeci, projektanci, drogowcy, architekci, urbaniści, inne osoby działające na rynku nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i innych.

Prowadzący: Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Brał udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpracy z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów. Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Program:
1. Różne „rodzaje” nieruchomości, ogół praw do nieruchomości i ich wykazywanie, czyli słów kilka o tym jak z chaosu stworzyć porządek.
2. Tytuł prawny do nieruchomości, czyli „papiery na nieruchomość”.
3. Cele wykazywania/regulowania stanu prawnego nieruchomości, czyli po co całe to zamieszanie?
4. Księga wieczysta jako urzędowy rejestr poświadczający prawa rzeczowe do nieruchomości, słów kilka o ustroju, prawach, domniemaniach i rękojmiach.
75 minut.
5. Zakładanie ksiąg wieczystych i dokumenty w postępowaniu wieczystoksięgowym, czyli nie wystarczy poprosić o wpis praw.
6. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków, role i relacje między rejestrami, czyli „mój rejestr jest najważniejszy”, kilka słów o tym jak powinna wyglądać wymiana danych między rejestrami i trudnościach z tym związanych.
7. Ujawnianie praw w księgach wieczystych, czyli o „wisience na torcie”.
8. Posiadanie samoistne. Zasiedzenie nieruchomości, czyli „ogrodziłem to moje”.
75 minut.
9. Wzniesienie budynku na cudzym gruncie oraz przekroczenie granic własności przy wznoszeniu budynku, czyli czy burzyć czy raczej nie ma takiej potrzeby?
10. Dziedziczenia nieruchomości, czyli pokolenia odchodzą i przychodzą a nieruchomość trwa dalej.
11. Służebności osobiste i rzeczowe, w tym służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu i służebność dożywocia, wynagrodzenia za służebności. Zasiedzenie służebności, czyli czasem też trzeba ustąpić.
12. Znoszenie współwłasności, czyli o tym jak wolimy liczby całkowite od ułamków.
75 minut.
13. Obrót nieruchomościami, czyli nieruchomość jak stoi tak stała, a prawa do niej się zmieniają.
14. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych, czyli jak skutecznie gospodarować nieruchomościami.
15. Użytkowanie wieczyste, czyli o czymś czego być może niedługo już nie będzie.
16. Badanie stanu prawnego nieruchomości krok po kroku, czyli obywatelu czytaj instrukcję a życie będzie łatwiejsze.
75 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 grudnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena:  409 zł netto przy zgłoszeniu do 2 grudnia. Cena po 2 grudnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: