PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej.

Miejsce: Warszawa, ul Żurawia 43

Termin: 2019-12-03

Cena: 459 zł

Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej.

Data: 3 grudnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Omówienie najważniejszych aspektów związanych z wydawaniem pełnomocnictw oraz upoważnień oraz ich prawną oceną. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach. Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Korzyści: Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, wykłady z omówieniem przykładów.

Adresaci: Pracownicy administracji samorządowej i rządowej, których obowiązki służbowe związane są z wydawaniem pełnomocnictw i upoważnień.

Prowadzący: Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Doktor nauk prawnych, Adiunkt Zakładzie Prawa Administracyjnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca i trener m.in. w zakresie prawotwórstwa administracji i działalności uchwałodawczej organów jednostek samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego oraz wybranych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.

Program:
1. Kompetencja i właściwość organu administracji publicznej - wprowadzenie do tematyki szkolenia.
2. Upoważnienie administracyjne, jako forma dekoncentracji wewnętrznej w administracji publicznej - ogólna charakterystyka instytucji.
3. Podstawy prawne udzielania upoważnień (kodeks postępowania administracyjnego, samorządowe ustawy ustrojowe, ustawy szczególne).
4. Zakres przedmiotowy upoważnień.
5. Zakres podmiotowy upoważnień.
6. Forma udzielenia upoważnienia.
7. Skutki udzielenia upoważnienia.
8. Inne zagadnienia związane z udzielaniem upoważnień administracyjnych (m.in. wpływ zmiany piastuna organy na ważność upoważnienia).
9. Upoważnienie administracyjne a pełnomocnictwo.
10. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym:
- Istota i rodzaje pełnomocnictwa.
- Udzielenie pełnomocnictwa.
- Skutki udzielenia pełnomocnictwa.
- Pełnomocnictwo do doręczeń.
- Pełnomocnictwo a przedstawicielstwo w postępowaniu administracyjnym.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 listopada 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 19 listopada. Cena po 19 listopada to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: