PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KOREKTY DOKUMENTACJI PŁACOWYCH I KONSEKWENCJE DLA ROZLICZEŃ Z ZUS I US

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-07-16

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

KOREKTY DOKUMENTACJI PŁACOWYCH I KONSEKWENCJE DLA ROZLICZEŃ Z ZUS I US

Data: 16 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Cel szkolenia: W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki SN, stanowiska i interpretacje ZUS, US i PIP. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

Adresaci szkolenia: Osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, muszące dokonywać korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.

Prowadzący szkolenie: Wieloletni praktyk – czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony trener, publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od wielu lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Od kilku lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe. Doradca i audytor prawa pracy.

Program szkolenia:
1. Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS.
2. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego.
3. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS – przekroczenie składek emerytalno – rentowych.
a. Dokumenty korygujące do ZUS.
b. Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek.
c. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe.
d. Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek.
4. Nadpłata składek z umowy zlecenia.
5. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu składek emerytalno – rentowych.
a. Dokumenty korygujące do ZUS.
b. Ustalenie niedopłaty składek.
c. Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
d. Wpływ korekty na deklaracje podatkowe.
e. Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek.
6. Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika.
7. Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia.
8. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika.
9. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego.
10. Zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku, jako wynagrodzenia chorobowego.
11. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac – krótko i długotrwałe zwolnienia.
12. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń.
13. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika.
14. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
15. Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS.
16. Pytania i dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lipca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 2 lipca. Cena po 2 lipca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: