PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ustalanie stron postępowania administracyjnego – prowadzenie postępowań administracyjnych w świetle ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-06-14

Cena: 459 zł

Ustalanie stron postępowania administracyjnego – prowadzenie postępowań administracyjnych w świetle ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Data: 14 czerwca 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Omówienie najważniejszych zasad i procedur w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji w prawie. Zajęcia mają charakter praktyczny. Uczestnicy poznają różne aspekty stosowania przepisów KPA w świetle orzecznictwa SKO, WSA i NSA, a także samodzielnie dokonują wykładni przepisów na tle zaprezentowanych stanów faktycznych. Zajęcia mają na celu również przygotowanie pracowników administracji publicznej do stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Korzyści:
- Zapoznanie uczestników ze specyfiką postępowania administracyjnego w tym przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym w świetle obowiązku właściwego ustalenia kręgu stron postępowania na gruncie KPA.
- Praktyczne nauczenie uczestników, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić postępowanie administracyjne, uwzględniając przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Adresaci: Pracownicy jednostek finansów publicznych prowadzący postępowania administracyjne, wszystkie osoby zainteresowane zmianami wynikającymi z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Program:
1. Wprowadzenie:
a. Fazy postępowania administracyjnego.
b. Ustalenie kręgu stron postępowania.
c. Art. 28 KPA a inne podstawy ustalenia kręgu stron.
d. Następstwo prawne stron postępowania.
2. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej:
a. Zakres przedmiotowy ustawy.
b. Dziedziczenie na gruncie Kodeksu cywilnego.
c. Pojęcie przedsiębiorstwa na gruncie Kodeksu cywilnego.
d. Przedsiębiorstwo w spadku.
e. Prawo do przedsiębiorstwa w spadku - krąg podmiotów uprawnionych.
100 minut.
3. Zarządca sukcesyjny:
a. Wymagania ogólne.
b. Sposoby ustanowienia.
c. Wynagrodzenie.
d. Obowiązki zarządcy.
e. Odpowiedzialność zarządcy.
4. Czynności zachowawcze do czasu ustanowienia zarządcy:
a. Zakres czynności zachowawczych.
b. Krąg uprawnionych.
100 minut.
5. Decyzje organu właściwego dla przedsiębiorcy:
a. Wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem.
b. Decyzja o odmowie potwierdzenia możliwości wykonywania decyzji.
c. Warunki wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem przez zarządcę sukcesyjnego.
d. Postępowanie w przypadku zmiany zarządcy sukcesyjnego.
e. Wniosek o przeniesienie decyzji związanej z przedsiębiorstwem.
f. Odmowa przeniesienia decyzji na właściciela przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnika spółki cywilnej.
6. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego, utrata umocowania, wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 31 maja. Cena po 31 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: