PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty

Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty

Jesteś nauczycielem, doradcą metodycznym, trenerem lub specjalistą świadczącym usługi dla oświaty?

Pracujesz/współpracujesz lub pragniesz zacząć współpracę z instytucją systemu wspomagania pracy szkoły (poradnią psychologiczno-pedagogiczną, biblioteką pedagogiczną, placówką doskonalenia nauczycieli)?

Mieszkasz lub pracujesz na terenie woj. łódzkiego lub mazowieckiego?

 

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH Z ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW I ZOSTAĆ TRENEREM WSPOMAGANIA OŚWIATY?

Zapraszamy do udziału w projekcie „Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt wpisuje się w Kierunki Rozwoju Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2018 - 2019

Projekt jest zgodny z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych i Europejskimi Ramami Odniesienia

 

Udział w projekcie CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Realizator projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.
Partner projektu: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji 170 (136K, 34M) pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. łódzkiego i mazowieckiego w zakresie wspomagania pracy szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową merytoryczną.

Formy wsparcia / W ramach projektu dla każdego uczestnika projektu:

1) Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomaganiach pracy szkoły oraz trenerów współpracujących z instytucjami wspomagania pracy szkoły z wybranej przez uczestnika kompetencji kluczowej - do wyboru przez uczestnika projektu 1 z 5 kompetencji kluczowych:
1. kompetencje cyfrowe (TIK)
2. kompetencje matematyczno - przyrodnicze
3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych
4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
lub
6. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.
Szkolenia prowadzone będą na terenie woj. łódzkiego i woj. mazowieckiego w okresie od stycznia do września 2019 w wymiarze 70 godz. w podziale na 2 zjazdy (3-dniowy i 4-dniowy), na podstawie programu szkoleniowo-doradczego ORE z wykorzystaniem zasobów i materiałów opracowanych w projektach POKL i projekcie pozakonkursowym POWER w formach stacjonarnych i e-learningowych.
Szkolenia będą odbywać się na 2 poziomach – edukacja na poziomie szkoły podstawowej i edukacja na poziomie szkoły ponadpodstawowej (nie dotyczy wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych).

2) Doradztwo – każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie doradcze w postaci spotkań konsultacyjnych indywidualnych w postaci 18 godz. oraz zespołowego w postaci 18 godz. Celem doradztwa jest wspieranie uczestników szkoleń w prowadzeniu procesu wspomagania pracy szkoły. Doradztwo będzie prowadzone w oparciu o ramowe programy szkoleń wypracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”. Zakres tej formy wsparcia będzie wynikał z indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu i będzie prowadzony z wykorzystaniem takich metod jak: obserwacje koleżeńskie, coaching zespołowy i indywidualny, superwizja, mentoring oraz tutoring.
Doradztwo będzie realizowane w okresie od września 2019 r. do czerwca 2020.

3) Praca w sieci współpracy i samokształcenia w okresie od września 2019 do czerwca 2020 dająca możliwość stałej i długofalowej współpracy na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, która pozwoli uczestnikom projektu na wymianę doświadczeń, zbieranie pomysłów, konsultacje z trenerami i pogłębianie wiedzy na temat poszczególnych kompetencji kluczowych lub wspomagania przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

W ramach tej formy wsparcia także 2 spotkania stacjonarne po 6 godz. każde.

Wartość projektu: 1 700 568,00 PLN
Dofinansowanie: 1 648 068,00 PLN
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Aby zgłosić swój udział w projekcie, należy przesłać na adres mailowy k.spychalska@frdl-lodz.pl poprawnie wypełnione karty zgłoszenia (CZĘŚĆ A i CZĘŚĆ B)

Od 15 grudnia 2018 r. REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA W TRYBIE CIĄGŁYM.
Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: