PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZMIANY W STATUTACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – TERMIN, ZAKRES I FORMA WDROŻENIA ZMIAN USTAWOWYCH.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-11-19

Cena: 409 zł      359 zł

ZMIANY W STATUTACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – TERMIN, ZAKRES I FORMA WDROŻENIA ZMIAN USTAWOWYCH.

Data: 19 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Cele:
- Zapoznanie ze skutkami prawnymi zmian ustrojowych wprowadzonych od nowej kadencji organów samorządu terytorialnego.
- Przygotowanie do legislacyjnego wdrożenia zmian ustrojowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.

Korzyści:

- Wiedza na temat praktycznych skutków zmian ustrojowych dla prawa samorządowego.
- Umiejętność poprawnego, zgodnego z „Zasadami techniki prawodawczej” i zasadami prawidłowej legislacji, redagowania projektów uchwał statutowych wdrażających zmiany ustrojowe.

Adresaci: Pracownicy samorządowi redagujący projekty uchwał i obsługujący organy jednostek samorządu terytorialnego, radcowie prawni i inne osoby związane z procesem legislacyjnym aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący: Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Potrafi pogodzić dyrektywy prawidłowej legislacji z realiami praktyki funkcjonowania samorządu.

Program:
1. Zakres i termin wejścia w życie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz ich relacja do przepisów dotychczasowych - uwagi ogólne.
2. Statut – jak pogodzić rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie organów nadzoru i sądów administracyjnych z praktyką samorządowych prawodawców.
100 minut.
3. Przedmiot zmian w statutach jako skutek nowelizacji ustaw ustrojowych:
a. Zasady działania klubów radnych.
b. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji.
c. Inne zmiany bezpośrednio lub pośrednio „wymuszone” nowelizacją ustaw ustrojowych.
4. Statut nowy, czy nowelizacja – przesłanki decyzji w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego.
100 minut.
5. Redagowanie uchwał statutowych nowych i nowelizujących:
a. Tytuł i podstawa prawna oraz inne „stałe” elementy uchwał statutowych – wzorce, schematy i formuły redakcyjne.
b. Statut jako załącznik do uchwały – uwarunkowania legislacyjne.
c. Techniki prawodawcze w przepisach statutowych – najczęściej popełniane błędy.
d. Przepisy przejściowe i końcowe – zakres i treść zależna od rozwiązań merytorycznych i legislacyjnych przyjętych w danej JST.
6. Studium przypadku – przykładowy statut uwzględniający zmiany w ustroju od kadencji 2018-2023.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 5 listopada. Cena po 5 listopada to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: