PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-01

Cena: 459 zł      409 zł

Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Data: 1 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Adresaci: Pracownicy urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, a w szczególności skarbnicy i osoby zajmujące się gospodarką finansową.

Prowadzący: Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

Program:
1. Sołtys i sołectwo.
2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
4. Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie funduszu sołeckiego:
- Podstawa prawna.
- Uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego.
5. Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo:
- Ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu.
- Ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki.
- Wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
6. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego.
- Na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy.
- Na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
7. Ustawowe terminy do:
- Ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego.
- Przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego.
- Ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu.
- Przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego.
- Podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku.
- Ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.
8. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego:
- Dane do wyliczenia zwrotu wydatków.
- Zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 czerwca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 17 czerwca. Cena po 17 czerwca to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: