PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

REDAGOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH ORGANÓW GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW - WARSZTATY LEGISLACJI SAMORZĄDOWEJ

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-05-14

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

REDAGOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH ORGANÓW GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW - WARSZTATY LEGISLACJI SAMORZĄDOWEJ

Data: 14 maja 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia:
– Zapoznanie z „Zasadami techniki prawodawczej” w zakresie odnoszącym się do samorządowych aktów normatywnych.
– Nabycie praktycznych umiejętności stosowania poprawnych technik prawodawczych w legislacji samorządowej.

Korzyści ze szkolenia:
– Podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawnego redagowania przepisów prawnych, ich zmiany, wprowadzania w życie i uchylania.
– Podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia.

Adresaci: Pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący: Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Potrafi pogodzić dyrektywy prawidłowej legislacji z realiami praktyki funkcjonowania samorządu.

Program szkolenia:
1. Uwarunkowania działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego:
a. Zakres i granice swobody prawotwórczej organów stanowiących i wykonawczych – podstawa legalności aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych.
b. Zasady techniki prawodawczej, a legislacja samorządowa.
2. Budowa aktu normatywnego, rodzaje przepisów i ich funkcje:
a. Tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowanie określenia przedmiotu aktu.
b. Podstawa prawna aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów niebędących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego?
c. Nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego, ich systematyzacja i formułowanie odesłań – podstawa prawidłowej legislacji.
d. Rodzaje i kolejność przepisów - właściwa materia we właściwym miejscu niezależnie od rodzaju i formy aktu normatywnego.
3. Redagowanie przepisów:
a. Komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach.
b. Typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” ustaw.
c. Załącznik, jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych – jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.
4. Nowelizacja przepisów:
a. Istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście.
b. Techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – proste, uniwersalne narzędzia wprowadzania zmian w przepisach.
5. Przepisy przejściowe i dostosowujące – najtrudniejszy element aktu normatywnego:
a. Wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych, a standardy demokratycznego państwa prawnego obowiązujące również prawodawcę samorządowego.
b. Techniki redagowania przepisów przejściowych – specyfika języka prawnego używanego do ich formułowania na przykładach.
6. Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego:
a. Przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i poprawnych technik prawodawczych.
b. Poprawne formuły redakcyjne przepisów uchylających, o utracie mocy i o wejściu w życie aktu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 maja 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 30 kwietnia. Cena po 30 kwietnia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia oraz w celu informowania mnie o przyszłych szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, w świetle art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz 922). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą przy ul. Żurawiej 43. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i pisemnego wycofania zgody w każdym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenie, wysłać materiałów czy też wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: