PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

 

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym, które będą weryfikowane w trakcie procesu aplikacji:
1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
2. Responsywność, szybkość reagowania.
3. Efektywność i skuteczność.
4. Otwartość i jawność.
5. Przestrzeganie prawa.
6. Etyczne postępowanie.
7. Kompetencje i potencjał.
8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
10. Należyte zarządzanie finansami.
11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
12. Rozliczalność, odpowiedzialność.
Weryfikacja stosowania 12 zasad dobrego zarządzania obejmuje:
– samoocenę działalności jednostki samorządowej według wypracowanego przez Radę Europy narzędzia, w którym określono standardy działań i usług realizowanych przez samorząd terytorialny, oraz
– ocenę efektów działalności jednostki samorządowej przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.

Władze jednostki samorządowej, która ubiega się o uzyskanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, powinny:
– zapoznać się z informacjami dotyczącymi każdej z zasad dobrego zarządzania;
– rozważyć dostępne dowody, które mogłyby świadczyć o realizacji poszczególnych zasad;
– dokonać samooceny w zakresie własnego zaawansowania w realizacji każdej z zasad;
– zebrać i utrwalić dowody, które stanowiłyby uzasadnienie dokonanej samooceny;

Aby wziąć udział w prowadzącym do uzyskania ELoGE procesie weryfikacji jakości zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego należy:
1. wypełnić ankietę zgłoszeniową;
2. wypełnić internetową matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (dedykowane narzędzie dla JST, wypełnia pracownik JST);
3. zapewnić wypełnienie ankiety przez odpowiednia grupę mieszkańców oraz radnych i pracowników urzędu (dedykowane narzędzia);
4. spełnić kryteria określone w regulaminie programu;

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać odznakę ELoGE znajdują się na stronie internetowej www.frdl.org.pl/eloge

Chętnie odpowiemy na Państwa ewentualne pytania i wyjaśnimy wątpliwości – w celu nawiązania kontaktu prosimy o przesłanie e-maila na adres: eloge@frdl.org.pl

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: