PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NOWE ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH ORAZ PROWADZENIA TRANSPORTU ODPADÓW

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-03-01

Cena: 399 zł

NOWE ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH ORAZ PROWADZENIA TRANSPORTU ODPADÓW – OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE

Data: 1 marca 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników gmin, zakładów odbierających i przetwarzających odpady komunalne, a także podmiotów administrujących PSZOK.

Cele i korzyści ze szkolenia: Podczas Szkolenia analizowane będą m.in. aktualne rozporządzenie w sprawie zasad wyliczania poziomu odpadów biodegradowalnych. Omówiony zostanie wpływ proponowanego sposobu liczenia poziomów ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania na koszty zagospodarowania odpadów. Przedstawione zostaną nowe wymogi w sprawie kontroli przedsiębiorców oraz nowe zasady transportu odpadów. Szkolenie ma charakter interaktywny. Uczestnicy mogą przywieźć ze sobą dokumenty (uchwały, projekty uchwał, wnioski o wydanie decyzji, decyzje do konsultacji).

Prowadzący: Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska, pracowała w Inspekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie kierownik oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim. Członek grupy roboczej Gospodarka odpadami przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Krajowej Rady Azbestowej, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do stwierdzania kwalifikacji w gospodarce odpadami.

Program:
1. Zasady wyliczania poziomu ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania według nowych zasad. - ćwiczenia na danych uczestników szkolenia.
2. Wypełnianie sprawozdań o odpadach komunalnych.
3. Transport odpadów według obowiązujących od stycznia przepisów.
- Prowadzenie ewidencji odpadów.
- Oznakowanie pojazdów.
- Zabezpieczenie ładunku.
- ADR.
- Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka.
4. Zasady klasyfikacji odpadów - ćwiczenia na przykładach.
5. Przesyłanie sprawozdań do wójta, burmistrza, prezydenta miasta przez punkty zbierania odpadów, w tym odpadów komunalnych.
6. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych odpadów metali przez PSZOK - ewidencja osób fizycznych
7. Wpisywanie podmiotów do rejestru marszałka - nowy obowiązek.
- Kto wpisywany jest na wniosek?
- Kogo wpisuje się z urzędu?
- Stawki opłaty rejestrowej i rocznej.
8. Możliwości zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w regionie i poza regionem.
9. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
- Rodzaje odpadów, które muszą być zbierane w PSZOK.
- Rodzaje pojemników i sposoby zbierania.
- Zasady zagospodarowania odpadów zbieranych.
- Prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów.
10. Zasady kontroli podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
11. Kontrola przedsiębiorców wg nowych wymogów.
- Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
- Schemat procedur kontrolnych.
- Możliwość prowadzenia kontroli przez różne organy w tym samym czasie.
- Kiedy nie stosuje się zawiadomienia o kontroli?

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 lutego 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 15 lutego. Cena po 15 lutego to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: