PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

SPOSOBY UZYSKANIA ZGODNOŚCI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE Z WYMOGAMI PRAWNYMI. PRZEPROWADZANIE KONTROLI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2017-12-14

Cena: 399 zł

SPOSOBY UZYSKANIA ZGODNOŚCI SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE Z WYMOGAMI PRAWNYMI. PRZEPROWADZANIE KONTROLI

Data: 14 grudnia 2017, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia:
- Omówienie sposobów gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Zapoznanie uczestników szkolenia z najczęściej występującymi błędami w ewidencjonowaniu odpadów.
- Wskazanie zasad kwalifikowania odpadów komunalnych.
- Przedyskutowanie problemów dotyczących weryfikacji kosztów realizacji systemu gospodarowania odpadami oraz terminów wdrażania nowych zapisów.
- Przedstawienie zasad kontroli w gminie i przedsiębiorstwie.
- Omówienie nowych zasad dla transportowania odpadów.

Adresaci szkolenia: Podmioty odbierające odpady komunalne, firmy przetwarzające odpady komunalne, a także przedstawiciele gmin, którzy odpowiadają za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Prowadzący szkolenie: Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska, pracowała w Inspekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie kierownik oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim. Członek grupy roboczej Gospodarka odpadami przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Krajowej Rady Azbestowej, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do stwierdzania kwalifikacji w gospodarce odpadami.

Program szkolenia:
1. Sprawdzanie zgodności obowiązującego w gminie systemu odbierania i zbierania odpadów komunalnych z przepisami w tym zakresie.
2. Analiza sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych i kosztów z tym związanych.
3. Propozycje nowych zasad liczenia poziomów ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.
4. Kontrola sposobu segregowania odpadów przez mieszkańca i użytkownika nieruchomości niezamieszkałej.
5. Zasady kontrolowania odbierających odpady - kontrola przedsiębiorców wg nowych wymogów oraz zasad wynikających z KPA.
6. Sposób uwzględnienia nowych wymogów w zakresie odbierania i zbierania odpadów w aktach prawa miejscowego.
7. Możliwości zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów w województwie, a wywiązanie się z nałożonych obowiązków w zakresie recyklingu czy też ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.
8. Szacowanie nowych kosztów odbierania odpadów po wdrożeniu selektywnego zbierania i zmianie sposobu lub miejsca zagospodarowania odpadów.
9. Analiza ilości i rodzajów odbieranych i zbieranych odpadów komunalnych.
10. Analiza sposobów odbierania odpadów ulegających biodegradacji i ich wpływ na koszty systemu.
11. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
- Rodzaje odpadów, które muszą być zbierane w PSZOK.
- Rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w PSZOK.
- Rodzaje pojemników i sposoby zbierania.
- Zasady zagospodarowania odpadów zbieranych.
- Prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów.
12. Jakie działania można uznać za ponowne użycie produktu, a co jest zbieraniem odpadów?
13. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych i przetwarzanych.
14. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów i wpływ tych działań na ilość odpadów.
15. Nowe zasady transportu odpadów,
- Wymagane dokumenty.
- Niezbędne pojazdy dostosowane do rodzaju odpadów i odległości transportowej.
- Znakowanie pojazdów.
16. Wprowadzanie przepisów dot. wpisu do rejestru marszałka.
- Kto będzie wprowadzany do rejestru?
- A kto musi przesłać zgłoszenie, a kogo marszałek musi wpisać z urzędu?
- Do kiedy należy uzyskać wpis do rejestru?
- Sankcje za prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru.
17. Zasady klasyfikowania odpadów komunalnych.
- Jakie odpady należy uznać za odpady wielkogabarytowe?
- Selektywne odbieranie i zbieranie odpadów popiołu oraz sposób jego kwalifikacji i zagospodarowania.
- Kwalifikowanie odpadów budowlanych.
- Przyporządkowywanie kodów do odpadów biodegradowalnych.
18. Indywidualne konsultacje.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2017 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 30 listopada. Cena po 30 listopada to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: