PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PROCEDURY UZYSKIWANIA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW POD KĄTEM POTRZEB ADMINISTRATORÓW DRÓG PUBLICZNYCH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-03

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

PROCEDURY UZYSKIWANIA ZEZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW POD KĄTEM POTRZEB ADMINISTRATORÓW DRÓG PUBLICZNYCH. USUWANIE ZŁOMÓW I WYWROTÓW W PASACH DROGOWYCH. ZASADY WPROWADZANIA KOMPENSACJI PRZY DROGACH

Data: 3 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Administratorzy dróg zaangażowani w uzyskiwanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wskazany jest udział pracowników zarządców dróg oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni przydrożnej.

Cele i korzyści ze szkolenia: Na szkoleniu uczestnicy poznają przydatne informacje dotyczące wymierzania kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące oceny co do potrzeby kompensacji drzew i krzewów oraz zasad jej nakładania. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142, ze zm.) określa zasady uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Opisano także sposoby oceny potrzeby wprowadzania kompensacji. Ustawodawca m.in.:
– Zdefiniował podstawowe pojęcia, m.in. Drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, zniszczenia drzewa i uszkodzenia drzewa.
– Określił katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane.
– Określił zakres wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
– Opisał procedurę uzyskiwania zezwolenia.
– Określił zawartość zezwolenia.
– Wskazał wytyczne w zakresie nakładania kompensacji przyrodniczej.
W czasie szkolenia poruszana będzie także tematyka ewolucji przepisów prawa w powyższym zakresie wynikająca z wprowadzenia w życie przepisów ustaw:
– Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 045).
– Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249).
– Ustawy z dnia 7 maja 2017r.o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
– Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz.1595).
– Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 10.

Prowadzący: Mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program szkolenia:
1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew:
 a) Drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie;
 b) Wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
3. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew:
 a) Wniosek o wydanie decyzji.
 b) Strony postępowania.
 c) Wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów.
 d) Ocena potrzeb kompensacji.
 e) Zawartość decyzji- przygotowanie projektu decyzji.
 f) Zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych.
 g) Opłaty.
 h) Wydanie decyzji.
4. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
5. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
6. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 19 czerwca. Cena po 19 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: piotr.kubiak@frdl.org.pl W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: