PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

UMOWY CYWILNOPRAWNE W INSTYTUCJACH KULTURY Z UWZGLĘDNIENIEM PRAW AUTORSKICH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-10

Cena: 409 zł      359 zł

UMOWY CYWILNOPRAWNE W INSTYTUCJACH KULTURY Z UWZGLĘDNIENIEM PRAW AUTORSKICH

Data: 10 października 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Zdobycie umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych oraz uzyskanie wiedzy o specyfice tych umów, aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury.

Adresaci: Kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, pracownicy działów personalnych, a także inne osoby mające do czynienia z umowami cywilnoprawnymi w swojej pracy zawodowej, pracownicy instytucji kultury.

Prowadzący: Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa rad nadzorczych spółek publicznych. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Program:
1. Charakterystyka umowy zlecenia.
- Podstawy prawne – uregulowania Kodeksu cywilnego.
- Zawarcie umowy.
- Prawa i obowiązki stron.
- Odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy, kary umowne.
- Powierzenie wykonywania umowy zlecenia osobie trzeciej.
- Ustanie umowy.
- Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o pracę.
- Ryzyko uznania za obejście przepisów prawa pracy.
- Minimalne stawki godzinowe– zasady i zakres stosowania przepisów oraz wyjątki.
- Uprawnienia inspekcji pracy dotyczące umów cywilnoprawnych.
2. Charakterystyka umowy o dzieło.
- Podstawy prawne – uregulowania Kodeksu cywilnego.
- Umowa o dzieło a umowa zlecenia – różnice.
- Zawarcie umowy.
- Prawa i obowiązki stron.
- Wynagrodzenie.
- Zakończenie umowy.
- Utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
- Ryzyko uznania za obejście przepisów prawa pracy.
3. Aspekty podatkowe umów cywilnoprawnych.
100 minut.
4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeks cywilny.
- Ochrona dóbr osobistych.
- Zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.
- Definicja i rodzaje utworów.
- Prawa osobiste.
- Prawa majątkowe.
- Prawa zależne.
- Wygasanie praw majątkowych.
- Zasady i rodzaje ochrony prawnej.
5. Podróże służbowe zleceniobiorców i wykonawców dzieła.
- Rozliczenie kosztów podróży.
- Opodatkowanie świadczeń wypłaconych z tytułu podróży.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń z tytułu podróży – analiza przypadków.
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy umowach cywilnoprawnych.
- Bezpieczne warunki wykonywania umowy.
- Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
- Napoje i posiłki regeneracyjne.
- Szkolenie z zakresu bhp – brak szczegółowych uregulowań.
100 minut.
7. Składki na ubezpieczenia przy umowach zlecenia i o dzieło.
- Ubezpieczenia społeczne.
- Zbieg tytułów do ubezpieczeń.
- Ubezpieczenie zdrowotne.
- Umowa zawarta z własnym pracodawcą.
- Zbiegi ubezpieczeń przy kilku umowach.
- Pozostałe zbiegi ubezpieczeń.
- Wymóg osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia.
8. Samozatrudnienie – analiza przypadków.
9. Umowy z obcokrajowcami.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 26 września. Cena po 26 września to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: