PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZADANIA STAROSTY JAKO ORGANU NADZORUJĄCEGO STOWARZYSZENIA

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-16

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

ZADANIA STAROSTY JAKO ORGANU NADZORUJĄCEGO STOWARZYSZENIA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ REJESTROWYCH, STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH I UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

Data: 16 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnymi podstawami prawnymi dotyczącymi rejestracji oraz nadzoru nad stowarzyszeniami. Omówienie aktualnego orzecznictwa.

Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów powiatów i miast na prawach powiatu, zajmujący się nadzorem nad stowarzyszeniami.

Prowadzący szkolenie: Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i innych instytucji samorządowych oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne do działania starosty, jako organu nadzoru nad stowarzyszeniami.
2. Ustawa Prawo o stowarzyszaniach.
3. Stowarzyszenia rejestrowe
4. Zakładanie stowarzyszeń i procedura rejestracyjna, obowiązek Sądu w stosunku do starosty.
5. Dokumentacja związana z założeniem i z zarejestrowaniem stowarzyszenia. Zmiana statutu.
6. Przedmiot i zakres nadzoru Starosty nad stowarzyszeniami rejestrowymi.
7. Środki nadzoru stosowane przez starostę i sąd.
8. Rozwiązanie stowarzyszenia. Likwidacja stowarzyszenia.
9. Stowarzyszenie zwykłe – utworzenie.
10. Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji. Aktualizacja danych w ewidencji.
11. Obowiązki stowarzyszeń zwykłych wobec starosty.
12. Uczniowskie kluby sportowe. Ustawa o sporcie i akty wykonawcze.
13. Aktualne orzecznictwo.
14. Dyskusja

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lipca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 2 lipca. Cena po 2 lipca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: