PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole - zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-03-27

Cena: 459 zł      409 zł

Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole - zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Data: 27 marca 2020, 10:00 - 15:00

Korzyści: Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie stosowania przepisów prawa oraz rozwiązywania problemów występujących w praktyce ośrodków pomocy społecznej oraz nowych regulacji prawnych. Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych wykorzystywanych przez pracowników socjalnych.

Adresaci: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w szczególności pracownicy socjalni.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Program:
1. Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie pracy pracowników socjalnych.
a. Miejsce i termin przeprowadzania wywiadu.
b. Wywiad środowiskowy na potrzeby innych instytucji i podmiotów.
c. Brak współpracy przy sporządzaniu wywiadu.
2. Marnotrawienie świadczeń z pomocy społecznej i dysproporcje majątkowe.
3. Dochód na gruncie pomocy społecznej – katalog wliczeń i odliczeń od dochodu na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych.
4. Zasiłek stały:
a. Nowe kryteria dochodowe – uwagi na tle art. 106 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej.
b. Postępowanie w przedmiocie przyznania zasiłku stałego w przypadku brak orzeczenia o niepełnosprawności.
c. Zasiłek stały przyznawany z urzędu – obowiązki organu administracji na gruncie KPA.
d. Podzielność zasiłku stałego – uwagi praktyczne.
e. Zmiana i uchylenie decyzji w przedmiocie zasiłku stałego.
f. Zasiłek stały w przypadku tymczasowego aresztowania lub orzeczenia kary pozbawienia wolności.
5. Zasiłek okresowy:
a. Na jaki okres można przyznać zasiłek okresowy? Zasiłek okresowy miesięczny.
b. Zasiłek okresowy „nadzwyczajny” – przyznawany w okresie zawieszenia postępowania o przyznanie zasiłku stałego.
c. Zasiłek okresowy a zasiłek celowy.
6. Program „posiłek w szkole i w domu”:
a. Ogólne założenia programu.
b. Omówienie poszczególnych modułów programu.
c. Obowiązki organów pomocy społecznej – uchwały wprowadzające program.
d. Przesłanki i postępowanie w przedmiocie przyznania świadczeń określonych w programie.
7. Obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w świetle znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej:
a. Pojęcie osoby bezdomnej i właściwość organów.
b. Nowelizacja art. 48a ustawy o pomocy społecznej.
c. Obowiązki OPS w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym.
8. Wybrane zagadnienia proceduralne i praktyczne związane ze świadczeniami z pomocy społecznej.
a. Wszczęcie postępowania w świetle KPA i ustawy o pomocy społecznej
b. Treść czy oznaczenie pisma – co decyduje o jego treści?
c. Ponaglenia i skargi na pracowników – ocena prawna złożonego przez stronę pisma i tryb postępowania.
9. Panel dyskusyjny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 marca 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 13 marca. Cena po 13 marca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: