PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

OBOWIĄZKI BIUR RADY ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH RADY I RADNYCH W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM OBECNEJ I ROZPOCZĘCIEM NOWEJ KADENCJI RADY.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-05

Cena: 409 zł      359 zł

OBOWIĄZKI BIUR RADY ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH RADY I RADNYCH W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM OBECNEJ I ROZPOCZĘCIEM NOWEJ KADENCJI RADY.

Data: 5 października 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Przewodniczący rad, radni, sekretarze gmin i powiatów, pracownicy zajmujący się biurem rady oraz pracownicy urzędu współpracujący z radą.

Cele i korzyści: Podczas szkolenia omówione zostaną zasady działania i organizacji pracy rady, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków związanych z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji Rady.

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, wieloletni wykładowca FRDL. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Program szkolenia:
1. Obowiązki biura rady w związku z końcem kadencji (obsługa kancelaryjna, organizacyjna, formalnoprawna).
2. Zakończenie kadencji a praca rady:
 a. Proces uchwałodawczy a koniec kadencji.
 b. Podsumowanie pracy rady.
3. Obowiązki przewodniczącego rady w związku z zakończeniem kadencji:
 a. Obieg dokumentów.
 b. Analiza oświadczeń majątkowych i ich przekazanie.
 c. Ostatnia sesja (protokoły i uchwały).
4. Obowiązki przewodniczących komisji w związku z zakończeniem kadencji:
 a. Zakończenie i podsumowanie prac komisji (sprawozdanie).
 b. Sprawozdania komisji z pracy w ostatnim roku/kadencji.
5. Działalność komisji rewizyjnej a koniec kadencji:
 a. Prowadzone postępowania kontrolne a koniec kadencji.
 b. Podsumowanie efektów pracy komisji rewizyjnej w okresie kadencji.
Czas trwania: 90 minut.
6. Zakończenie kadencji a wygaśnięcie mandatu radnych.
7. Prawa i obowiązki radnego związane z końcem kadencji rady:
8. Termin zakończenia bieżącej kadencji rady.
9. Współpraca biura rady z przewodniczącym rady, przewodniczącymi komisji i radnymi w związku z zakończeniem kadencji.
10. Rozliczenie radnych z dokumentów, pieczątek i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego.
Czas trwania: 90 minut
11. Obowiązki biura rady w związku z oświadczeniami majątkowymi radnych na koniec kadencji.
12. Zamknięcie dokumentacji rady i komisji oraz postepowanie ze sprawami, które przechodzą na kolejną kadencję.
13. Skargi i wnioski a koniec kadencji.
14. Oświadczenia majątkowe w nowej kadencji:
 a. Termin złożenia oświadczenia w nowej kadencji.
 b. Projekty nowych wzorów oświadczeń majątkowych.
15. Obowiązki biura rady w związku z rozpoczęciem nowej kadencji:
 a. Procedura zwołania pierwszej sesji nowej rady.
 b. Przewodniczący senior.
 c. Obligatoryjne elementy pierwszej sesji (scenariusz posiedzenia).
 d. Ślubowanie radnych i wójta.
 e. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
 f. Wybór przewodniczących komisji.
 g. Wybór członków komisji rewizyjnej.
16. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.
Czas trwania: 90 minut

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 września 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 21 września. Cena po 21 września to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: