PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

REDAGOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH AKTÓW NORMATYWNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWIDŁOWEJ LEGISLACJI I ZASADAMI TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-01-15

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

REDAGOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH AKTÓW NORMATYWNYCH ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWIDŁOWEJ LEGISLACJI I ZASADAMI TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

Data: 15 stycznia 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Cele i korzyści ze szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznego stosowania zasad techniki prawodawczej, w zakresie odnoszącym się do samorządowych aktów normatywnych, w tym: budowy aktu normatywnego, identyfikowania rodzajów przepisów, ich charakteru normatywnego i funkcji pełnionej w akcie normatywnym, stosowania poprawnych technik prawodawczych według ujednoliconych schematów, szablonów i wzorcowych formuł redakcyjnych czy zasad prawidłowej zmiany, uchylania i wejścia w życie całych aktów normatywnych lub poszczególnych przepisów.

Prowadzący: Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował, jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował w Rządowym Centrum Legislacji, jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego.

Program:
1. Podstawy i ramy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego a redagowanie projektów aktów normatywnych.
- Akty prawa miejscowego i inne akty normatywne organów samorządu terytorialnego w systemie źródeł prawa a zakres swobody prawodawcy samorządowego.
- Zasady techniki prawodawczej– dlaczego i jak je stosować w legislacji samorządowej?
2. Elementy budowy aktu normatywnego, rodzaje przepisów i ich funkcje.
- Tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowania.
- Podstawa prawna – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów nie będących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego?
- Nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego, ich systematyzacja i formułowanie odesłań – podstawa prawidłowej legislacji.
- Rodzaje i kolejność przepisów – właściwa materia we właściwym miejscu niezależnie od typu aktu normatywnego.
3. Redagowanie przepisów.
- Komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na wybranych przykładach
- Typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” ustaw.
- Załącznik jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych – jaka materia może być jego treścią? Praktyka w aktach samorządowych.
4. Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów.
- Istota i zasady nowelizowania – zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście
- Techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – schematy, szablony, wzorcowe polecenia nowelizacyjne – proste, uniwersalne narzędzia dostępne dla każdego redaktora projektu.
5. Przepisy przejściowe i dostosowujące w samorządowych aktach normatywnych.
- Zakres regulacji intertemporalnych.
- Formułowanie przepisów przejściowych na przykładach.
6. Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego.
- Przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i technik poprawnych.
- Formuły redakcyjne przepisów uchylających i o wejściu w życie aktu, w tym z mocą wsteczną.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 1 stycznia. Cena po 1 stycznia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: