PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-03

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Data: 3 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za współpracę z jednostkami pomocniczymi (sołectwami) oraz pracownicy odpowiedzialni za planowanie i wykonywanie wydatków budżetu (skarbnicy, główni księgowi JST), jak również wójtowie gmin zainteresowani podstawowymi konstrukcjami i rozwiązaniami przyjętymi w systemie prawnym w zakresie funduszu sołeckiego i prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu przez sołectwa.

Cele i korzyści ze szkolenia: Szkolenie poza przedstawieniem obowiązujących konstrukcji prawnych, pozwoli na wyjaśnienie szeregu praktycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących funduszu sołeckiego – m.in. w odniesieniu do dopuszczalnego przeznaczenia wydatków (np. place zabaw, altany w miejscach publicznych, wyjazdy integracyjne, kapliczki przydrożne, sprzęt dla OSP itp.). Poznanie reguł prawnych i istniejących wątpliwości pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków, bez istotnego ryzyka narażenia się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący: Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO. W latach 2005–2010 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO, w latach 2010-2014 członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicz¬nych przy RIO. Specjalizuje się w prawie samorządu terytorialnego. Redaktor i współautor szeregu publikacji wydanych przez Municipium SA i Wydawnictwo CH BECK. Od wielu lat współpracuje, m.in., z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Przeprowadził w ostatnich latach ponad 100 szkoleń dotyczących problematyki samorządowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne (ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o finansach publicznych).
2. Charakter funduszu sołeckiego.
3. Uchwała rady gminy w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie środków funduszu sołeckiego.
4. Wysokość funduszu sołeckiego.
5. Uchwała rady gminy w sprawie zwiększenia środków funduszu.
6. Zakres dopuszczalnych wydatków ze środków funduszu sołeckiego.
7. Procedura ustalania w budżecie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- Wniosek sołectwa.
- Kontrola wniosku sołectwa przez wójta gminy.
- Procedura odwoławcza.
8. Przedsięwzięcia wspólne.
9. Zmiana przedsięwzięcia lub jego zakresu.
10. Sprawozdawczość.
11. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
12. Wygaśnięcie niewykorzystanych środków.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 19 czerwca. Cena po 19 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: