PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia – istotne zagadnienia branżowe

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-09-16

Cena: 391,30 zł

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia – istotne zagadnienia branżowe

Data:  16 września 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Przekazanie Uczestnikom wiedzy popartej doświadczeniem na temat sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w branży medycznej, która ma swoją specyfikę i wymagania. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób, w jakim powinno się popatrzeć na kwestie związane z opisem przedmiotu zamówienia, ustalania warunków udziału, kryteriów oceny ofert w zamówieniach na dostawy wyrobów medycznych, leków, tzw. jednorazówki, odczynników i sprzętu medycznego. Uczestnicy dowiedzą się, na którym etapie przygotowania i prowadzenia postępowania mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości, jakie mogą być tego konsekwencje i na które zagadnienia warto zwrócić szczególną uwagę. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną przykłady dobre i złe z praktyki, wskazanie licznych problemów, z jakimi borykają się jednostki ochrony zdrowia na etapie przygotowania dokumentacji i samego postępowania.
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
- Zapoznać się ze specyfiką zamówień publicznych z obszarze ochrony zdrowia;
- Poznać, w jaki sposób powinno się przygotować dokumentację przetargową i na co zwracać szczególną uwagę.
- Poznać możliwe pozacenowe kryteria oceny ofert, jakie mogą być zastosowane przy zamówieniach z branży medycznej.
- Nabyć umiejętność rozwiązywania problemów, z jakimi się najczęściej ma do czynienia realizując zamówienia publiczne.
- Porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia postepowań z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia.
- Zapoznać się ze sposobem radzenia sobie z różnymi problemami na tle przykładów z innych jednostek.

Adresaci:
- Pracownicy jednostek ochrony zdrowia zajmujący się zamówieniami publicznymi czy zakupami dla jednostki.
- Pracownicy nadzorujący jednostki ochrony zdrowia, którzy przeprowadzają kontrole i audyty
w jednostkach ochrony zdrowia.
- Kontrolerzy i audytorzy jednostek ochrony zdrowia.
- Osoby chcące nabyć wiedzę z zakresu zamówień publicznych w branży medycznej.

Prowadzący: Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z zamówieniami publicznymi jest związana od 1998 roku. Przygotowuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego również dla sektora ochrony zdrowia ze strony Zamawiającego, doradza też Wykonawcom. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
a) Konkretność i jednoznaczność – wymagania Zamawiającego.
b) Szczegółowość opisu zamówienia – gdzie są granice dla uczciwej konkurencji.
c) Znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkty lub usługi dostarczane przez wykonawcę – omówienie.
d) Zamawianie usług a obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.
2. Szacowanie wartości zamówienia- istotne zagadnienia:
a) Przedstawienie sposobu szacowania wartości zamówienia na dostawy.
b) Dokumentowanie czynności z szacowania.
c) Dochowanie należytej staranności.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia – jak je ustalać, aby nie przesadzić.
a) Oświadczenia albo JEDZ.
b) Dokumenty, bazy danych, weryfikacja.
c) Dzielenie zamówień na części.
d) Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy.
100 minut.
4. Pozacenowe kryteria oceny ofert:
a) Dobór kryteriów oceny ofert – omówienie różnych możliwych kryteriów, w tym kryterium ceny.
b) Waga kryteriów oceny ofert – jak ją ustalić.
c) Ocena ofert (kryteria wymierne i niewymierne).
5. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – wybrane zagadnienia.
6. Ocena ofert – analiza problemów:
a) Jakie dokumenty są ofertą wykonawcy?
b) Ocena wg kryteriów niewymiernych i porównanie ofert.
c) Próbki, wzorce, materiał pomocniczy, porównawczy.
100 minut.
7. Umowy w zamówieniach publicznych:
a) Zmiany umowy – warunki dopuszczające zmianę.
b) Rozwiązanie umowy- możliwe sytuacje.
c) Dopuszczalne klauzule umowne – ich różnorodność.
d) Stałość ceny a okres trwania umowy.
8. Poznanie specyfiki rynku medycznego kluczem do właściwego konstruowania zamówień – omówienie charakterystyki dostaw i usług.
9. Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 września 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 391,30 zł netto.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 08

 

*z okazji 30-lecia FRDL oferujemy 30% rabatu na szkolenia otwarte i zamknięte

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: