PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ewidencja zbiorników bezodpływowych - zadania i kompetencje gminy oraz sankcje.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-05-15

Cena: 559 zł      509 zł Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Ewidencja zbiorników bezodpływowych - zadania i kompetencje gminy oraz sankcje.

Data: 15 maja 2020, 9:30 - 14:30

Brak możliwości zgłoszeń w ramach forum

Cele i korzyści: Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła nowe obowiązek gminy związane z gospodarką nieczystościami ciekłymi, jednocześnie wprowadzono karę pieniężną nakładaną przez WIOŚ na gminy które nie wywiązują się z obowiązków kontroli przestrzegania przepisów ustawy. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami w tym zakresie oraz obowiązkami gmin wobec właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także uprawnieniami gmin związanymi z organizacją systemu odbierania nieczystości ciekłych.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin zajmujący się gospodarką komunalną.

Prowadzący: Radca prawny, zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków", prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

Program:
1. Obowiązki gmin dotyczące prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
2. Obowiązki gmin związane z kontrolą częstotliwości i sposobu opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
3. Wykonanie zastępcze w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków,
4. Wyegzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji sanitarnej,
5. Odpowiedzialność gmin i grożące kary za brak wykonywania obowiązków dotyczących ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni,
6. Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
7. Zasady różnicowania górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych - przydomowych oczyszczalni ścieków,
8. Przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 maja 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 1 maja. Cena po 1 maja to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 27

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: