PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-06-26

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI – WYMAGANIA TECHNICZNE I SPRZĘTOWE OBSŁUGI SPRAW, ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDÓW, BHP, W TYM ODZIEŻ I OBUWIE OCHRONNE, BADANIA OKRESOWE I PROFILAKTYKA ZDROWIA PRACOWNIKÓW, DOSKONALENIE ZAWODOWE

Data: 26 czerwca 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz. 788, z późn. zm.) wskazano zakres obowiązków starosty dotyczący wykonywania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Część z nich wymaga bieżącej pracy urzędników w terenie lub przynajmniej dokonywania oględzin w lesie lub przy drzewach. Taka specyficzna praca zmusza do łączenia umiejętności i obowiązków urzędnika administracji i pracownika terenowego. Nadzór nad lasami ma też ma też swoiste wymogi, co do obsługi i wyposażenia stanowisk pracy. Wiele wymagań związanych z pracą w terenie, wymaga dodatkowych nakładów, finansowych, rzeczowych i kadrowych. Kwestie te są uregulowane w wielu różnych aktach prawnych i z tego powodu brak jest jednolitego i systematycznego unormowania spraw zaopatrzenia stanowisk pracy pracowników delegowanych do pracy w terenie - lasach oraz przy drzewach i krzewach. W ramach szkolenia systemowo zostaną zebrane, przedstawione i omówione obowiązki pracodawców w zakresie organizowania, utrzymania, doskonalenia stanowisk pracy oraz ochrony zdrowia i życia urzędników delegowanych do spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną oraz związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do urzędników starostw zaangażowanych w planowanie i nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych oraz zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów poza lasami. Bardzo ważne informacje uzyskają również właściciele lasów niepaństwowych, w szczególności gminnych. W szkoleniu powinni wziąć udział pracownicy urzędu wykonujący swoje obowiązki służbowe w terenie, w tym dokonujący oględzin i pomiarów drzew, legalizowania pozyskanego drewna oraz wykonujący czynności służbowe w lasach, zadrzewieniach i zakrzewieniach. Przydatne informacje mogą uzyskać także pracownicy Lasów Państwowych.

Prowadzący: Mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program szkolenia:
I. Wymagania najczęściej stawiane pracownikom przez starostwa przed zatrudnieniem.
II. Czego się nie wymaga, a można?
III. Specyfika pracy w na stanowiskach pracy gdzie wymagana jest praca w terenie.
 a. Potrzeby pracowników typowe dla większości urzędników pracujących w biurze.
 b. Specyficzne potrzeby pracowników wynikające z pracy urzędników w terenie.
IV. Zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników wykonujących nadzór nad lasami. Szczególne uciążliwości pracy w terenie.
 a. Zagrożenia w ruchu drogowym związane z koniecznością przejazdów.
 b. Zagrożenia związane z pogodą i specyfiką pory roku.
 c. Zagrożenie kąsaniem przez kleszcze.
 d. Zagrożenie ataku ze strony innych zwierząt.
 e. Zagrożenie zranieniami, złamaniami, poparzeniami.
 f. Zagrożenia ta obszarze ścinki i zrywki drzew.
V. Przygotowanie stanowisk pracy do administrowania lasami.
 a. Biuro i jego wyposażenie.
 b. Wyposażenie do wykonania pracy w terenie.
 c. Przygotowanie pracownika do pracy.
VI. Specyficzne obowiązki pracodawcy wobec pracownika delegowanego do pracy w terenie wynikające z regulacji prawnych.
VII. Zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji pracownikom zaangażowanym w nadzór nad lasami.
VIII. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 12 czerwca. Cena po 12 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: