PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Prawo wodne - decyzje, nowości, opłaty, jak dziś stosować przepisy niejednokrotnie zmienianej ustawy

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-05

Cena: 459 zł

Prawo wodne - nowelizacje i projektowane zmiany w latach 2018/2019

Data: 5 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Zakres tematyczny zajęć dotyczy stosowania przepisów najnowszej wersji ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Celem spotkania jest przekazanie wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów stosowania ustawy Prawo wodne w tym zasad uzyskiwania wymaganych zgód wodnoprawnych. Omawiane będą zagadnienia, które do chwili obecnej budzą wciąż wątpliwości i problemy w stosowaniu. Zakres tematyczny szkolenia umożliwić ma uczestnikom usystematyzowanie wiedzy z zakresu gospodarki wodnościekowej, oraz pomóc w skompletowaniu wymaganych pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych. Uczestnicy uzyskają teoretyczną oraz opartą na omówionych przykładach wiedzę jak radzić sobie z problemami wynikającymi ze stosowania ustawy Prawo wodne. Forma zajęć umożliwia aktywne uczestnictwo poprzez zadawanie pytań i możliwość pogłębionej analizy zagadnień problemowych.

Adresaci: Pracownicy samorządów różnych szczebli w tym szczebla gminnego i powiatowego, pracownicy przedsiębiorstw komunalnych, mali i średni przedsiębiorcy, administratorzy nieruchomości.

Prowadzący: Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym, Przewodniczący Komisji Ekologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Doświadczony trener w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo wodne, zagadnień związanych z gospodarką odpadami, ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym.

Program:
1. Aktualne kompetencje i kluczowe zadania Wód Polskich:
a. Do kogo w Wodach Polskich kierować podania a do kogo odwołania?
b. Jak wygląda obecny zakres kompetencji poszczególnych jednostek Wód Polskich?
2. Pojęcie wód, podział wód i jego konsekwencje:
a. Jak ustawa dzieli wody?
b. Czym rożni się woda w rowie od wody w rzece?
3. Własność wód i gruntów pod wodami, aktualne zasady współpracy samorządów z Wodami Polskimi:
a. Czyją własność stanowi woda w jeziorze a czyją woda w potoku?
b. Jak wyznaczamy dziś granicę linii brzegu?
c. Jak wyglądają podstawowe zasady obrotu i użytkowania gruntów związanych z wodami?
d. Kiedy gmina może być współinwestorem dla przedsięwzięć w gospodarce wodnej?
4. Korzystanie z wód, pojęcie usług wodnych:
a. Jakie czynności są usługami wodnymi a jakie korzystaniem z wód?
5. Zgody wodnoprawne dziś - decyzje i zgłoszenia, zasady uzyskiwania, dokonywania:
a. Jak obecnie ustalić zakres wymaganych pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń?
b. Najważniejsze elementy procedur dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnych i dokonywania zgłoszeń?
c. Kiedy można wystąpić o przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego?
d. Czym jest ocena wodnoprawna?
e. Kiedy przenieść a kiedy zmieniać stare pozwolenia wodnoprawne?
f. Jak dokonać zgłoszenia wodnoprawnego?
6. Urządzenia wodne i obowiązki ich właścicieli:
a. Kiedy mamy do czynienia z urządzeniem wodnym, na czym polega różnica miedzy rowem a kanałem?
b. Jakie są obowiązki właściciela urządzeń wodnych?
c. Jak wygląda legalizacja urządzeń wodnych?
d. Kto nakazuje usunięcie nieprawidłowości?
e. Kto odpowiada za rowy melioracyjne?
7. Zmiany stanu wody na gruncie – problemy postepowań prowadzonych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:
a. Jak w praktyce wydać decyzję o zapobieganiu szkodom?
8. Obowiązkowe wyznaczanie stref ochronnych ujęć:
a. Kiedy wykonuje się analizę ryzyka?
b. Jak wyznaczyć granice strefy ochronnej?
9. Opłaty za usługi wodne – problemy ze stosowaniem przepisów:
a. Jak wyglądają aktualne schematy naliczania opłat za usługi wodne?
b. Czy można zmniejszyć wysokość naliczanych opłat?
10. Jak rozwiązać problemy z ustalaniem przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast opłat za zmniejszenie naturalnej retencji?
11. Kontrole w gospodarce wodnościekowej:
a. Kto posiada uprawnienia do kontroli w zakresie gospodarki wodnościekowej?

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 22 marca. Cena po 22 marca to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: