PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-08-19

Cena: 459 zł

Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych.

Data: 19 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Zajęcia skierowane są do urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Przydatne informacje uzyskają osoby zaangażowane w wydawanie decyzji dotyczących wymierzenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Cele i korzyści: W czasie szkolenia szczegółowo omawiane będą zasady prowadzenia postępowań dotyczących zezwalania na usuwanie drzew i krzewów oraz oględzin drzew, dla których zgłoszono zamiar usunięcia, w tym:
- Określenie katalogu drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane.
- Procedowanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
- Procedowanie zezwolenia na usunięcie drzew.
- Przesłanki do wyrażenia zgody na usunięcie, odmowy wydania zezwolenia oraz ogólne zasady dotyczące kompensacji.

Prowadzący: Mgr biologii, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w: Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:
1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
a. Wójt, burmistrz prezydent miasta.
b. Starosta.
c. Wojewoda.
d. Wojewódzki konserwator zabytków.
e. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
f. Inne organy.
2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.
a. Drzewa, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie.
b. Właściwość terytorialna organów.
c. Przesłanki uniemożliwiające prowadzenie postępowania w organie.
3. Przebieg postępowania dot. weryfikacji zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
a. Zgłoszenie zamiaru usuwania drzew lub krzewów.
b. Weryfikacja zgłoszenia oraz ewentualne postanowienie wzywające do uzupełnienia.
c. Weryfikacja terenowa drzew określonych w zgłoszeniu.
d. Możliwość wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
e. Ważność głoszenia.
f. Przesłanki do możliwości lub obowiązku wniesienia sprzeciwu.
4. Zezwalanie na usunięcie drzew.
a. Wniosek o wydanie decyzji.
b. Strony postępowania.
c. Granice działki, w tym granice wewnętrzne, formy ochrony przyrody, kompensacje.
d. Wizja terenowa.
e. Przygotowanie projektu decyzji.
f. Zawiadomienie stron.
g. Wydanie decyzji.
5. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
6. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
7. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 sierpnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 5 sierpnia. Cena po 5 sierpnia to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: