PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

SKUTKI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE ZMIAN PRAWNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-11-13

Cena: 409 zł

SKUTKI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWE ZMIAN PRAWNYCH W GOSPODARCE ODPADAMI

Data: 13 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy gmin odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakłady odbierające i transportujące odpady, podmioty zbierające i przetwarzające odpady.

Cele i korzyści: Przedstawienie uwarunkowań ekonomicznych i administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi po wprowadzonych zmianach prawnych. Na zajęciach omówione zasady określania pojemności miejsc magazynowania odpadów oraz w jaki sposób zmiany prawne mogą wpłynąć na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych. Proces edukacyjny ma charakter interaktywny i stwarza także możliwość konsultacji indywidualnych.

Prowadzący: Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska, pracowała w Inspekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie kierownik oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Członek grupy roboczej Gospodarka odpadami przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Krajowej Rady Azbestowej, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do stwierdzania kwalifikacji w gospodarce odpadami.

Program:
1. Zmiana okresu magazynowania odpadów u wszystkich posiadaczy.
2. Dopuszczalna jednorazowa ilość magazynowanych odpadów.
3. Nowe obowiązki zbierających odpady.
- Określanie pojemności magazynowej.
- Kontrole ppoż.
- Określanie ilości jednostkowej i łącznej zbieranych odpadów.
- Wyliczanie zabezpieczenia roszczeń.
- Na co zwrócić uwagę przy wybieraniu formy zabezpieczenia roszczeń.
- Monitorowanie miejsc magazynowania.
4. Wpis do rejestru (będącego częścią BDO) prowadzonego przez marszałka.
- Kiedy na wniosek, a kiedy z urzędu?
- Do czego potrzebny jest numer rejestrowy.
- Co grozi za brak numeru rejestrowego?
5. Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Co jest odpadem komunalnym w firmie?
- Sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych.
- Jakie odpady mogą trafić do PSZOK?
- Warunki prowadzenia PSZOK.
- Przekazywanie odpadów.
- Odzysk i recykling.
- Zakazy w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
6. Przetwarzanie odpadów według nowych wymogów prawnych.
7. Zasady transportu odpadów.
- Niezbędna dokumentacja przewozowa.
- Znakowanie pojazdu transportującego odpady w Polsce i za granicą.
- Znakowanie pojazdów transportujących odpady niebezpieczne.
- Wymogi dla kierowców transportujących odpady.
8. Skutki prawne i finansowe przekazania odpadów nieuprawnionemu odbiorcy. Kiedy odbiorca przejmuje odpowiedzialność za odpady, a kiedy nadal ciąży ona na przekazującym?
9. Nowe uprawnienia inspekcji ochrony środowiska.
10. Konsultacje.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 30 października. Cena po 30 październikato 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: