PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Ochrona danych osobowych w obsłudze klienta po uwzględnieniu standardów RODO

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-08-02

Cena: 459 zł      409 zł

Ochrona danych osobowych w obsłudze klienta po uwzględnieniu standardów RODO

Data: 2 sierpnia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Wszyscy pracownicy działów obsługi klienta, jak też dla osoby nadzorujące ich pracę oraz IOD organizacji prowadzących obsługę klienta

Cele: Nauka prawidłowych zasad przetwarzania danych osobowych klientów prowadząca do minimalizacji możliwości złożenia skarg związanych z nieprawidłowościami, minimalizacji kontroli, minimalizacji negatywnych wyników kontroli uprawnionych organów, minimalizacji kar.

Materiały: Prezentacja, wzory dokumentacji.

Prowadzący: Prawnik, czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, audytor wewnętrzny norm ISO 2700, wieloletni trener, autor poradnika „Jak rejestrować uczestników konferencji w zgodzie z ustawa o ochronie danych osobowych”.

Program:
1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych klientów.
2. Wiedza o ochronie danych osobowych w pigułce:
a. Definicje:
- Dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych.
- ¬Zbiór danych osobowych, ¬ przetwarzanie danych osobowych.
- ¬Administrator danych osobowych i procesor.
- ¬ Anonimizacja i pseudonimizacja,.
- Profilowanie.
b. Zasady przetwarzania danych osobowych:
- Zasada zgodności z prawem.
- Rzetelności i przejrzystości.
- Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych.
- ¬Zasada minimalizacji danych, ¬ zasada prawidłowości danych.
- Zasada ograniczenia przetwarzania danych.
- Zasada integralności i poufności.
- Zasady privacy by default i provacy by design.
- Przetwarzanie oparte na szacowaniu ryzyka.
3. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
a. Art. 6 ust 1 lit- oświadczenie o zgodzie ( forma, zasady pobierania, zmiany zakresu, wycofanie i wpływ na przetwarzanie, obowiązki dokumentacji oświadczeń, rozliczalność).
b. Art. 6 ust. 1 lit b- zawarcie umowy i wykonanie umowy ( forma, treść klauzuli, gdzie jest właściwa podstawa prawna przetwarzania danych osobowych stron umowy).
c. Art 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
4. Klauzule informacyjne art. 13 i art. 14 RODO ( jak realizować obowiązek, strona www. Kontakt telefoniczny, pisma, prawidłowa treść klauzul, rozcieńczalność, obowiązki dokumentacyjne, pierwszy kontakt).
5. Osoby zatrudnione na stanowiskach front line, osoby do kontaktu, osoby reprezentujące firmę - ich prawa i obowiązki wobec klienta w świetle RODO.
6. Prawa klientów, których dane dotyczą na gruncie RODO i ich realizacja:
a. Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania.
b. Prawo dostępu.
c. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych.
d. Prawo do usunięcia danych.
e. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
f. Prawo do przenoszenia danych.
g. Prawo do sprzeciwu.
h. Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
7. Incydenty w przetwarzaniu danych osobowych występujące w obsłudze klienta. Jak im zapobiegać, jak minimalizować, obowiązki informacyjne wobec PUODO i klienta i ich wyłączenie.
8. Decyzje PUODO nakładające kary na przedsiębiorców w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych i ich omówienie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 lipca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 19 lipca. Cena po 19 lipca to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: